Hotărârea nr. 186/2003

HOTARAREnr. 186 din 2003-06-26 HOTARIRE 186 din 26/06/2003 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI DIN INTRAREA VASILE PAUN NR. 5
HOT. 186 26/06/2003
HOTARIRE 186 din 26/06/2003

HOTARIRE    186 din 26/06/2003

PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI DIN INTRAREA VASILE PAUN NR. 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea modificarii indicatorilor studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului din Intrarea Vasile Paun nr.5

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice prin care se propune modificarea indicatorilor studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului din Intrarea Vasile Paun nr.5 (fosta intrarea Ursuletului nr.5) ;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza avizului Comisiei Tehnice pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente nr.704/20.05.2003 din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

            In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente - republicata;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2), "m" si art.46 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Articol unic- Se aproba modificarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru lucrarile de consolidare la imobilul din Intrarea Vasile Paun nr.5 (fosta intrarea Ursuletului nr.5) dupa cum urmeaza:

 

INDICATOR

U.M.

VALORI MODIFICATE INCLUSIV  T.V.A.

In preturi aprilie 1999

5.1.Valoarea totala a investitiei - consolidarii din care constructii montaj

Mii lei

5.268.640

4.697.216

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 26.06.2003

Nr. 186