Hotărârea nr. 184/2003

HOTARAREnr. 184 din 2003-06-26 HOTARIRE 184 din 26/06/2003 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 2003
HOT. 184 26/06/2003
HOTARIRE 184 din 26/06/2003

HOTARIRE    184 din 26/06/2003

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind rectificarea bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2003

 

          Avand in vedere raportul Primarului General al Municipiului Bucuresti;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr.189/1998, Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr.631/2002;

In temeiul art.38(2), lit."d" si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

          Art.1- Bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2003, asa cum a fost aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.128/22.05.2003-prevederi rectificate- se rectifica, atat la venituri cat si la cheltuieli, cu suma de 8.560.000 mii lei, si se modifica in structura conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Ordonator principal de credite (Primarul General), va introduce modificarile aprobate prin prezenta hotarare in nivelul si structura bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2003.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

                                          

 

 

Bucuresti, 26.06.2003

Nr.184


COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

APROBATE

INFLUENTE

(+/-)

PREVEDERI

RECTIFICATE

TRIM. 1

TRIM. 2

TRIM. 3

TRIM. 4

1

VENITURI

din care:

10.171.538.913

8.560.000

10.180.098.913

2.330.861.344

2.932.331.517

2.635.726.152

2.281.179.900

4802

VENITURI PROPRII

1.230.314.974

8.560.000

1.238.874.974

267.916.974

462.027.000

289.737.000

219.194.000

3102

VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

226.300.000

8.560.0000

234.860.000

56.200.000

61.250.000

59.550.000

57.860.000

310208

Donatii si sponsorizari

800.000

4.560.000

5.360.000

200.000

200.000

2.800.000

2.160.000

310211

Venituri pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta

36.000.000

4.000.000

40.000.000 *)

10.700.000

15.900.000

6700000*)

6700000*)

5002

CHELTUIELI – TOTAL

din care:

10.271.538.913

8.560.000

10.280.098.913

2.145.593.680

3.022.810.179

2.777.272.810

2.334.422.244

1

CHELTUIELI CURENTE

 

 

 

 

 

 

 

2

CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

*) Din total sume retinute conform pre-vederilor art. 21 din Legea Finantelor Publice 500/2003