Hotărârea nr. 183/2003

HOTARAREnr. 183 din 2003-06-19 HOTARIRE 183 din 19/06/2003 PRIVIND MODERNIZAREA PIETELOR AGROALIMENTARE AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5
HOT. 183 19/06/2003
HOTARIRE 183 din 19/06/2003

HOTARIRE    183 din 19/06/2003

PRIVIND MODERNIZAREA PIETELOR AGROALIMENTARE AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind modernizarea Pietelor agroalimentare aflate in administrarea

Consiliului Local al Sectorului 5

 

Avand in vedere Raportul de specialitate intocmit de catre Directorul Administratiei Pietelor Sector 5 – prin care se justifica necesitatea modernizarii prin desfiintarea constructiilor existente si construirea altor cladiri a Pietelor agroalimentare aflate in administrarea Administratiei Pietelor Sector 5;

                                               

                                Luand in considerare Hotararea Consiliului Local sector 5 nr. 45/13.05.2003;

                                Vazand Expunerea de motive a consilierilor generali;

                Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. “f” si art. 95 lit. “f” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba modernizarea Pietelor : 13 Septembrie, George Cosbuc, Cotroceni, Rahova, Ferentari, aflate in administrarea Administratiei Pietelor Sector 5, prin desfiintarea  unora dintre constructiile existente si construirea altor cladiri potrivit Anexei 1.

Art.2 Consiliul Local al Sectorului 5 si Administratia Pietelor Sector 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

 

       SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                 Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 19.06.2003

Nr. 183

            


ANEXA NR. 1 LA H.C.G.M.B. NR. 183 DIN 19.06.2003

 

 

 

 

PIATA 13 SEPTEMBRIE

 

 

 

Toate constructiile existente

 

 

Suprafata construita – 5427,12 mp

 

 

PIATA FERENTARI

 

 

 

 

Toate constructiile existente

 

 

Suprafata construita – 3146,04 mp

 

 

 

PIATA GEORGE COSBUC

 

Toate construtiile existente –cu exceptia Complexului agroalimentar

 

Suprafata construitaaprox. 3000 mp

 

 

 

 

 

PIATA COTROCENI

 

 

Toate constructiile existente

 

Suprafata construita – 375 mp

 

 

 

 

PIATA RAHOVA

 

Toate constructiile existente – cu exceptia Complexului agroalimentar

 

Suprafata construitaaprox. 3000 mp