Hotărârea nr. 18/2003

HOTARAREnr. 18 din 2003-01-23 HOTARIRE 18 din 23/01/2003 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU LICITATIA PUBLICA DESCHISA, IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI PENTRU FINALIZAREA STATIEI DE TRATARE A APEI CRIVINA SI APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE PUNERE IN FUNCTIUMNE A ACESTEIA
HOT. 18 23/01/2003
HOTARIRE 18 din 23/01/2003

HOTARIRE     18 din 23/01/2003

PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU LICITATIA PUBLICA DESCHISA, IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI PENTRU FINALIZAREA STATIEI DE TRATARE A APEI CRIVINA SI APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE PUNERE IN FUNCTIUMNE A ACESTEIA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea participarii reprezentantilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Comisia de evaluare a ofertelor pentru licitatia publica deschisa, in vederea atribuirii Contractului de achizitie publica de lucrari pentru finalizarea statiei de tratare a apei Crivina si aprobarea prelungirii termenului de punere in functiune a acesteia

 

 

 

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a Comisiei A.C.T.E. a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a solicitarii S.C. APA NOVA Bucuresti S.A., concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apa din municipiul Bucuresti, privind participarea in Comisia de evaluare a ofertelor pentru licitatia publica deschisa in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari pentru finalizarea statiei de tratare Crivina, a doi reprezentanti ai Concedentului desemnati de C.G.M.B., precum si de prelungire a termenului de punere in functiune a acestei statii;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Muncipiului Bucuresti;

                In conformitate cu prevederilor OUG nr. 60/2001, privind achizitiile publice;

                In conformitate cu Hotararea CGMB nr. 85/2000, privind validarea rezultatelor licitatiei pentru acordarea concesiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Bucuresti si Hotararii CGMB nr. 288/2001, privind acordul asupra continutului dosarului depus de S.C. APA NOVA S.A. Bucuresti, referitor la finalizarea si darea in exploatare a statiei de tratare a apei Crivina, a intinderii si cunatumului ajustarii extraordinare a tarifului;

                In conformitate cu Clauza nr. 34 din Contractul de Concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Bucuresti, incheiat la data de 29.03.2000 intre Municipiul Bucuresti, in calitate de concendent si S.C. APA NOVA S.A. Bucuresti, in calitate de concesionar;

                Tinand seama de prevederile art. 18 alin. 3 din Legea nr. 326/2001, privind serviciile publice de gospodarie comunala;

In temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

 

 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                                          HOTARASTE:

 

Art. 1. Aproba participarea domnilor consilieri Diaconu Gheorghita, Gabor Doru si Goncea Liviu Gheorghita in calitate de membri ai Comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitatia publica deschisa organizata de SC APA NOVA Bucuresti SA, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica pentru finalizarea statiei de tratare a apei Crivina.

Art. 2. Aproba prelungirea termenului de punere in functiune a statiei de tratare a apei Crivina cu 8 luni, adica de la 17.08.2004 la data de 17.04.2005.

                SC APA NOVA Bucuresti SA, va obtine avizul Oficiului Concurentei privind ajustarea tarifara extraordinara aferenta, in aplicare incepand cu 17.04.2005.

Art. 3. Se mandateaza Primarul General al Municipiului Bucuresti sa semneze Actul Aditional la Contractul de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Bucuresti, conform prevederilor art. 2 din prezenta hotarare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 Elena Zamfir- Ciurezu

SECRETAR GENERAL

 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 23.01.2003

Nr. 18