Hotărârea nr. 179/2003

HOTARAREnr. 179 din 2003-06-19 HOTARIRE 179 din 19/06/2003 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII SI A STRUCTURII ORGANIZATORICE ALE OFICIULUI MUNICIPAL DE CONSULTANTA AGRICOLA BUCURESTI
HOT. 179 19/06/2003
HOTARIRE 179 din 19/06/2003

HOTARIRE    179 din 19/06/2003

PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII SI A STRUCTURII ORGANIZATORICE ALE OFICIULUI MUNICIPAL DE CONSULTANTA AGRICOLA BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea statului de functii si a structurii organizatorice ale Oficiului Municipal de Consultanta Agricola Bucuresti

 

Avand in vedere solicitarea Oficiului Municipal de Consultanta Agricola Bucuresti prin adresa nr.125/16.05.2003, inregistrata la Cabinetul Secretarului General al Municipiului Bucuresti sub nr.1786/6/19.05.2003;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.26(1) si (2) din Legea nr.631/2002 privind bugetul de stat pe anul 2003 si al prevederilor Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;

In baza prevederilor art.38(1) si (2) lit. “d” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba statul de functii si structura organizatorica ale Oficiului Municipal de Consultanta Agricola Bucuresti, asa cum sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Oficiul Municipal de Consultanta Agricola Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 19.06.2003

Nr. 179


Anexa 1

 

 

CENTRALIZATOR POSTURI BUGETARE

 

 

Nr.

Crt.

Total posturi

Din care:

Posturi functii

publice

Posturi personal

contractual

1.

16

14

2

 

 

 

FUNCTII DE CONDUCERE

 

Nr.

Crt.

FUNCTIA

Numar de functii

1.

Director executiv

1

 

TOTAL

1

 

 

 

FUNCTII DE EXECUTIE

 

Nr.

Crt.

CLASA

GRADUL

Nr. posturi

1.

I

 

Grad superior

Grad principal

Grad asistent

11

3

5

3

2.

III

 

Referent superior

Referent principal

 

1

1

 

TOTAL

 

13

 

 

FUNCTII PERSONAL CONTRACTUAL

 

Nr.

Crt.

FUNCTIA

 

1.

Muncitor calificat III (sofer)

Muncitor necalificat (ingrijitoare)

1

1

 

TOTAL

2

 

Director,


Anexa 2

 

STAT DE FUNCTII

Valabil de la 01.07.2003

 

 

Nr.

Crt.

Functia publica pe clase si grade

Nivel studii

Numar posturi

Numar functii de conducere

12%

1.

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

6.

7.

Director executiv

 

CLASA I

 

Consilier superior

Consilier principal

Consilier asistent

Inspector spec. superior

Inspector spec. principal

 

CLASA III

 

Referent superior

Referent principal

S

 

S

 

S

S

S

S

S

 

M

 

M

M

1

 

11

 

2

4

3

1

1

 

2

 

1

1

1

 

TOTAL FUNCTII PUBLICE

 

14

1

 

 

 

8.

9.

PERSONAL CONTRACTUAL

 

Muncitor calificat III

Muncitor necalificat

 

2

 

 

1

1

 

 

TOTAL POSTURI

 

16

1

 

 

 

 

 

 

Director,

Alecu Petra


OFICIUL MUNICIPAL DE CONSULTANTA AGRICOLA BUCURESTI

 

Anexa 3

 

                                                                                                                                                                Se aproba

                                                                                                                                                                A.N.C.A.

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Valabila de la 01.07.2003