Hotărârea nr. 178/2003

HOTARAREnr. 178 din 2003-06-19 HOTARIRE 178 din 19/06/2003 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. MARIA ROSETTI NR. 55, SECTOR 2
HOT. 178 19/06/2003
HOTARIRE 178 din 19/06/2003

HOTARIRE    178 din 19/06/2003

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. MARIA ROSETTI NR. 55, SECTOR 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului

situat in str.Maria Rosetti nr.55, sector 2

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei de Investitii;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza avizului Comisiei Tehnice pentru reducerea riscului seismic din cadrul Consiliului Tehnic Superior al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, numarul 1 din 20.01.2003;

            In conformitate cu prevederile art.16 alin.(2) si (4) din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente si ale art.16 alin.(4) din Legea 189/1998 privind finantele publice locale;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2), lit.”dsi “m” si art.46 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba Studiul de fezabilitate pentru consolidarea imobilului din str.Maria Rosetti nr.55, sector 2, conform indicatorilor tehnico-economici ai investitiilor prezentate in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

           

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 19.06.2003

Nr.178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1

 

Caracteristici principale si indicatorii tehnico-economici

ai obiectivului de investitii

CONSOLIDARE IMOBIL STR.MARIA ROSETTI  NR.55, SECTOR 2 - BUCURESTI

·        Ordonator principal de credite: M.L.P.T.L.

·        Investitor: P.M.B.

·        Beneficiar: P.M.B. si asociatia de proprietari din str.Maria Rosetti nr.55, sector 2-Bucuresti

·        Proiectant: S.C. “I.P.C.T.” S.A - Bucuresti

·        Indicatorii tehnico-economici:

1 E = 33.851 lei la nivel sept.2002

 

Valori conform deviz general la faza de proiectare - S.F.

(preturi nivel noiembrie2002)

 

Indicatorul

Total

 

100%

Proprietate privata

 

96,48 %

C.G.M.B.

A.F.I.

3,52%

5.1. Valoare totala a investitiei (consilidari)

din care: C + M

mii lei

mii lei

 

E

E

 

 

 

 

9.892.950

7.575.500

 

292.250

223.790

 

 

 

 

9.544.718

7.308.842

 

281.963

215.913

 

 

 

 

348.232

266.658

 

10.287

7.877

5.2. Esalonarea investitiei

Total / C + M

Anul 1:

mii lei

mii lei

 

E

E

 

Anul 2:

mii lei

mii lei

 

E

E

 

 

 

6.000.000

5.000.000

 

177.247

147.706

 

 

3.982.950

2.575.500

 

115.003

76.084

 

 

 

5.788.800

4.824.000

 

171.008

142.507

 

 

3.842.750

2.484.842

 

110.955

73.406

 

 

 

211.200

176.000

 

6.239

5.199

 

 

140.200

90.658

 

4.048

2.678

5.3. Capacitati de consolidat:

1. Suprafata construit desfasurata

(m.p.)

2. Apartamente                             (nr.)

 

 

1146,38

19

 

 

1106,43

18

 

 

39,95

1

5.4.Durata de realizare a investitiei - consolidari                                  (luni)

 

18

 

18

 

18