Hotărârea nr. 172/2003

HOTARAREnr. 172 din 2003-06-19 HOTARIRE 172 din 19/06/2003 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE VICEPRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 172 19/06/2003
HOTARIRE 172 din 19/06/2003

HOTARIRE    172 din 19/06/2003

PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE VICEPRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind vacantarea unui post de viceprimar general al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere procesul-verbal al Comisiei de validare din cadrul C.G.M.B., prin care se propune adoptarea unei hotarari prin care se ia act de vacantarea functiei de viceprimar general al Municipiului Bucuresti, prin demisia domnului Prof.Univ.Dr.Ioan Radu;

            Tinand cont de cererea scrisa prin care Prof.Univ.Dr.Ioan Radu solicita renuntarea la functia de viceprimar general al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.72(2) coroborat cu art.80 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se ia act de vacantarea functiei de primar general al Municipiului Bucuresti, prin demisia domnului Prof.Univ.Dr.Ioan Radu, ca urmare a numirii domniei sale in functia de Presedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarire Comunala.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 19.06.2003

Nr.172