Hotărârea nr. 171/2003

HOTARAREnr. 171 din 2003-06-19 HOTARIRE 171 din 19/06/2003 PRIVIND INCADRAREA DOMNULUI BRUMUSESCU MARIUS IN FUNCTIA DE CONSILIER JURIDIC GRADUL IA IN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL C.G.M.B.
HOT. 171 19/06/2003
HOTARIRE 171 din 19/06/2003

HOTARIRE    171 din 19/06/2003

PRIVIND INCADRAREA DOMNULUI BRUMUSESCU MARIUS IN FUNCTIA DE CONSILIER JURIDIC GRADUL IA IN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind incadrarea Domnului BRUMUSESCU MARIUS in functia de consilier

juridic gradul IA in cadrul aparatului permanent de lucru al C.G.M.B.

 

            Avand in vedere procesul-verbal de examinare incheiat in urma sustinerii concursului pentru ocuparea a doua posturi de consilier juridic gradul IA in cadrul aparatului permanent de lucru al C.G.M.B.;

            Vazand expunerea de motive a consilierilor municipali;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, ale Legii nr.40/1991, republicata, precum si ale Legii nr.154/1998;

            Tinand seama de prevederile H.G. nr.775/1998, H.G. nr.157/1999, O.G. nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. nr.42/2001 si O.U.G. nr.191/2002;

            In aplicarea Hotararii C.G.M.B. nr.58/2003;

            In temeiul prevederilor art.791 si urmatoarele din Legea nr.673/2002 privind aprobarea O.U.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

            In temeiul art.38(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Incepand cu data de 25 iunie 2003 Domnul BRUMUSESCU MARIUS se incadreaza in functia de consilier juridic gradul IA in cadrul aparatului permanent de lucru al C.G.M.B..

            Art.2- Primarul General va avea calitatea de angajator si va indeplini toate obligatiile ce decurg din aceasta calitate, in conformitate cu Legea nr.53/2003 - Codul Muncii.

            Art.3- Hotararea C.G.M.B. nr.131/2003 se abroga.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 19.06.2003

Nr.171