Hotărârea nr. 17/2003

HOTARAREnr. 17 din 2003-01-23 HOTARIRE 17 din 23/01/2003 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. PENTRU SEMNAREA ACORDULUI DE AMENDAMENT LA CONTRACTUL DE FINANTARE RATIFICAT PRIN LEGEA NR. 489/2001, PRECUM SI PENTRU ASIGURAREA LEGATURII CU BANCA EUROPEANA DE INVESTITII IN VEDEREA CLARIFICARII ASPECTELOR PRIVITOARE LA STUDIILE DE FEZABILITATE PENTRU REABILITAREA DRUMURILOR - ETAPA A II-A
HOT. 17 23/01/2003
HOTARIRE 17 din 23/01/2003

HOTARIRE     17 din 23/01/2003

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. PENTRU SEMNAREA ACORDULUI DE AMENDAMENT LA CONTRACTUL DE FINANTARE RATIFICAT PRIN LEGEA NR. 489/2001, PRECUM SI PENTRU ASIGURAREA LEGATURII CU BANCA EUROPEANA DE INVESTITII IN VEDEREA CLARIFICARII ASPECTELOR PRIVITOARE LA STUDIILE DE FEZABILITATE PENTRU REABILITAREA DRUMURILOR - ETAPA A II-A

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului General al Municipiului

Bucuresti pentru semnarea Acordului de Amendament la

Contractul de finantare ratificat prin Legea nr.489/2001, precum si

pentru asigurarea legaturii cu Banca Europeana de Investitii in vederea

clarificarii aspectelor privitoare la studiile de fezabilitate pentru reabilitarea

Drumurilor - etapa a II-a

 

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de Scrisoarea Ministerului Finantelor Publice nr.240324/20.01.2003;

            In temeiul art.38 alin..(2), lit."d" din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala si art.48 alin.(1) din Legea nr.189/1998, privind finantele publice locale,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

 

            Art.1 - Doamna consilier Grigorescu Ploesteanu Nineta se desemneaza in calitate de reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru semnarea, alaturi de Banca Europeana de Investitii si Ministerul Finantelor Publice, a Acordului de Amendament la Contractul de finantare ratificat prin Legea nr.489/2001.

 

            Art.2 - Domnul consilier Galetuse Stelian se numeste in calitate de reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru asigurarea legaturii cu Banca Europeana de Investitii, in vederea clarificarii aspectelor privitoare la studiile de fezabilitate remise Bancii pentru aprobarea noului imprumut destinat reabilitarii drumurilor - etapa a II-a.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 Elena Veronica Zamfir Ciurezu

SECRETAR GENERAL

 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 23.01.2003

Nr.17