Hotărârea nr. 166/2003

HOTARAREnr. 166 din 2003-06-19 HOTARIRE 166 din 19/06/2003 PRIVIND TRANSMITEREA TEMPORARA A UNOR SECTOARE DE DRUM DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME "ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA", IN VEDEREA UNOR LUCRARI URGENTA DE REPARATII
HOT. 166 19/06/2003
HOTARIRE 166 din 19/06/2003

HOTARIRE    166 din 19/06/2003

PRIVIND TRANSMITEREA TEMPORARA A UNOR SECTOARE DE DRUM DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME "ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA", IN VEDEREA UNOR LUCRARI URGENTA DE REPARATII

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind  transmiterea temporara a unor sectoare de drum din domeniul public al  Municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in domeniul public al statului si in administrarea Regiei AutonomeAdministratia Nationala a Drumurilor din Romania”, in vederea unor lucrari urgente de reparatii

 

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier general Mihail Basulescu referitoare la necesitatea trecerii temporare a sectoarelor de drum din domeniul public al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in domeniul statului si in administrarea Regiei Autonomeadministratia Nationala a Drumurilor din Romania”.

Tinand seama de prevederile art.9 alin.2 si ale art.12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consilului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38 alin.1 si alin.2 lit. “f” si  “g”, al art 46  alin. 2, al  art. 96 si al art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

          Art.1- Se aproba transmiterea temporara, pe durata executarii lucrarilor necesare, din domeniul public al Municipiului Bucuresti si din Administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in domeniul public al statului si in administrarea Regiei AutonomeAdministratia Nationala a Drumurilor din Romania” a sectoarelor de drum prevazute in anexa la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta, in vederea executarii de lucrari urgente de reparatii.

Art.2-  Predarea- preluarea sectoarelor de drum prevazute la art.1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in temeiul stabilit prin Hotararea Guvernului prin care se va aproba preluarea acestora, potrivit legii.

          Art.3- Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

          Art.4-  Hotararea C.G.M.B. nr. 142/29.05.2003 se abroga.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

          SECRETAR GENERAL,

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                 Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 19.06.2003

Nr. 166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

                                           Anexa la Hotararea C.G.M.B.

    Nr.166/ 19.06.2003

 

DN

Limita km. la intrare in municipiul Bucuresti

Sectorul propus pentru reparare

Lungime sector (km)

Suprafata degradata (grosime medie 6cm.)

Evaluare costuri (lei)

1

7+470

nu este cazul

0

-

-

1 A

12+260

nu este cazul

0

-

-

2

7+848

nu este cazul

0

-

-

3

7+910

nu este cazul

0

-

-

4

7+564

Popesti Leordeni

str. Vitan

Barzesti

1

800 mp

530.000.000

5

7+573

CFR Progresu-

str. Luica

1,2

200 mp

130.000.000

6

8+500

Bragadiru-

 str. Magurele

2,6

2500 mp

1.670.000.000

7

11+200

Str. Laminorului Chitila

2,3

1812 mp

1.184.848.485

A1

10+600

Pasaj Lujerului-capat Autostrada 1

5,2

7000 mp

3.998.400.000

 

TOTAL

 

12,2

12312 mp

7.513.248.485