Hotărârea nr. 163/2003

HOTARAREnr. 163 din 2003-06-12 HOTARIRE 163 din 12/06/2003 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL SA DISPUNA MASURILE NECESARE IN VEDEREA ORGANIZARII SI DESFASURARII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FONCTIEI PUBLICE DE DIRECTOR LA ADMINISTRATIA PARCURILOR SI GRADINILOR
HOT. 163 12/06/2003
HOTARIRE 163 din 12/06/2003

HOTARIRE    163 din 12/06/2003

PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL SA DISPUNA MASURILE NECESARE IN VEDEREA ORGANIZARII SI DESFASURARII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FONCTIEI PUBLICE DE DIRECTOR LA ADMINISTRATIA PARCURILOR SI GRADINILOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind imputernicirea Primarului General sa dispuna masurile necesare in vederea organizarii si desfasurarii concursului pentru ocuparea functiei publice de director la

Administratia Parcurilor si Gradinilor

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali;

            In baza prevederilor art.15 din H.G. nr.1087/2001 privind organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice;

            In baza Hotararii C.G.M.B. nr.115/2002 privind supunerea spre avizare Agentiei Nationale a Functionarilor Publici a Nomenclatorului de functii publice;

            Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.38(1) si (2) lit.”i” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se imputerniceste Primarul General sa dispuna masurile necesare in vederea organizarii si desfasurarii concursului pentru ocuparea functiei publice de director la Administratia Parcurilor si Gradinilor, in conformitate cu prevederile H.G. nr.1087/2001 privind organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice.

            Art.2- Comisia de concurs va avea urmatoarea componenta:

-        doi membrii ai C.G.M.B.

-        un membru desemnat de Ministerul Administratiei Publice

-        un membru desemnat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici

-        un reprezentant al Prefecturii Municipiului Bucuresti

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 19.06.2003

Nr.163