Hotărârea nr. 161/2003

HOTARAREnr. 161 din 2003-06-12 HOTARIRE 161 din 12/06/2003 PRIVIND DESEMNAREA DE CATRE C.G.M.B. A DOI REPREZENTANTI AI ASIGURATILOR IN ADUNAREA REPREZENTANTILOR A CASEI NATIONALE DE ASIGURARI DE SANATATE SI A UNUI MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 161 12/06/2003
HOTARIRE 161 din 12/06/2003

HOTARIRE    161 din 12/06/2003

PRIVIND DESEMNAREA DE CATRE C.G.M.B. A DOI REPREZENTANTI AI ASIGURATILOR IN ADUNAREA REPREZENTANTILOR A CASEI NATIONALE DE ASIGURARI DE SANATATE SI A UNUI MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind desemnarea de catre Consiliului General al Municipiului Bucuresti a doi reprezentanti ai asiguratilor in Adunarea Reprezentantilor a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a unui membru in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

 

            Luand in considerare adresa Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.34476/30.11.2002;

            Vazand solicitarea Ministerului Sanatatii si Familiei nr.D.B. 13216/02.12.2002;

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.67(1) lit.”a  coroborat cu art.102 (4) si (5) si 80 (1) lit.”a” din O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;

            In temeiul prevederilor art.38(1) si (2) lit.”s” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba desemnarea domnului Albu Dinu Florin si a doamnei Ghiran Mihaela ca reprezentanti ai asiguratilor in Adunarea Reprezentantilor a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

 

            Art.2- Se aproba desemnarea domnului Enescu Dan ca membru in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti.

 

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.06.2003

Nr.161