Hotărârea nr. 152/2003

HOTARAREnr. 152 din 2003-05-29 HOTARIRE 152 din 29/05/2003 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA CHELTUIELILOR AGENTIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI - ILFOV PE ANUL 2003
HOT. 152 29/05/2003
HOTARIRE 152 din 29/05/2003

HOTARIRE    152 din 29/05/2003

PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA CHELTUIELILOR AGENTIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI - ILFOV PE ANUL 2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind participarea Municipiului Bucuresti la finantarea cheltuielilor Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov pe anul 2003

 

            Analizand cererea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov;

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, Raportul Directiei Generale Elaborare Buget si Executie Bugetara si Directiei Financiar Contabilitate;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.151/1998 cu modificarile ulterioare, privind dezvoltarea regionala in Romania, art.11 si art.12 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale, prevederile Ordonantei Guvernului nr.27/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.151/1998 si ale Hotararii C.G.M.B. nr.66/1999 privind participarea Municipiului Bucuresti la constituirea Regiunii de Dezvoltare Bucuresti - Ilfov;

            Tinand seama de prevederile bugetului C.G.M.B. pe anul 2003;

            In temeiul art.38(2) lit.”dsi “y” si  art.46(2), (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba contributia Municipiului Bucuresti la finantarea cheltuielilor  Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov pentru anul 2003 in suma de 6.500.000 mii lei, care se suporta din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2003.

            Contributia aprobata pe anul 2003 include si suma de 500.000 mii lei, reprezentand diferenta dintre contributia aprobata pe anul 2002 prin Hotararea C.G.M.B. nr.191/2002 si sumele alocate efectiv pana la 31.12.2002.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 29.05.2003

Nr.152