Hotărârea nr. 141/2003

HOTARAREnr. 141 din 2003-05-22 HOTARIRE 141 din 22/05/2003 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. DRUPO S.A.
HOT. 141 22/05/2003
HOTARIRE 141 din 22/05/2003

HOTARIRE    141 din 22/05/2003

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. DRUPO S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Adunarea Generala a Actionarilor la SC DRUPO S.A.

 

            Avand in vedere Nota Primarului General al municipiului Bucuresti numarul 1821/6/211.05.22003

            Luand in considerare sesizarea salariatilor din cadrul SC DRUPO SA;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;

            In temeiul prevederilor art.38 (1) si 38 (2) lit.”j” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 –Incepand cu data de 26.05.2003 se desemneaza reprezentantii CGMB in Adunarea Generala a Actionarilor la SC DRUPO SA, dupa cum urmeaza:

-         Iordache Adrian – Director General – Directia Generala Juridic, Legislatie, Contencios

-         Iana Adriana Cristina – Director – Directia Audit Intern

-         Dobre Gheorghe – Director General – Directia Generala Inspectie si Control General.

            Art.2- Reprezentantii CGMB vor indeplini atributiile cu privire la AGA prevazute in Legea ne. 31/1990 privind societatile comerciale si vor informa Consiliul General al Municipiului Bucuresti cu privire la activitatea desfasurata si la deciziile pe care le propun.

            Art. 3- Persoanele desemnate la art. 1 si SC DRUPO SA vor aduce la indeplinire perevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Stelian Galetuse

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 22.05.2003

Nr. 141