Hotărârea nr. 139/2003

HOTARAREnr. 139 din 2003-05-22 HOTARIRE 139 din 22/05/2003 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI SPATIULUI DIN PIATA NATIUNILE UNITE NR. 3-5
HOT. 139 22/05/2003
HOTARIRE 139 din 22/05/2003

HOTARIRE    139 din 22/05/2003

PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI SPATIULUI DIN PIATA NATIUNILE UNITE NR. 3-5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind schimbarea destinatiei spatiului din Piata Natiunile Unite nr.3-5

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Analizand cererea Primariei Sectorului 5 a Municipiului Bucuresti prin care se solicita modificarea art.1 din Hotararea C.G.M.B. nr.221/14.09.1999;

            In temeiul art.38 alin.2 lit.”gsi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

           

            Articol unic - Incepand cu data prezentei se modifica art.1 din Hotararea nr. 221/14.09.1999 privind spatiul cu alta destinatie din Piata Natiunile Unite nr.3-5, care va avea urmatorul cuprins:

            Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Piata Natiunile Unite nr.3-5, se transmite in administrarea Primariei Sectorului 5 in vederea mutarii sediului social al S.C. ECONOMAT SECTOR 5 S.R.L.”.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 22.05.2003

Nr.139