Hotărârea nr. 138/2003

HOTARAREnr. 138 din 2003-05-22 HOTARIRE 138 din 22/05/2003 PRIVIND NUMIREA UNEI COMISII SPECIALE DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
HOT. 138 22/05/2003
HOTARIRE 138 din 22/05/2003

HOTARIRE    138 din 22/05/2003

PRIVIND NUMIREA UNEI COMISII SPECIALE DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind numirea unei comisii speciale de analiza si verificare a activitatii Administratiei Fondului Imobiliar

            Avand in vedere sesizarea Primariei Sectorului 1, inregistrata la Cabinet Secretar General cu numarul 1806/6/20.05.2003;

            Luand in considerare expunerea de motive aa Consilierilor municipali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 (1) si art. 56 (7) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 – Se aproba desfasurarea unui control al Administratiei Fondului Imobiliar in perioada 26.05.-20.06.2003.

            Art.2- Se aproba componenta nominala a Comisiei speciale de analiza si verificare a activitatii Administratiei Fondului Imobiliar, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 3Comisia prevazuta la art. 2 va avea urmatoarele obiective:

-         evidenta si repartizarea spatiilor cu destinatia de locuinta si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta;

-         indeplinirea sarcinilor stabilite prin Hotarari CGMB

Art. 4 – La finalizarea procedurii de analiza si verificare, Comisia va prezenta un raport Consiliului General al municipiului Bucuresti.

Art. 5Comisia speciala de analiza si verificare a activitatii Administratiei Fondului Imobiliar si Administratia Fondului Imobiliar vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Stelian Galetuse

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 22.05.2003

Nr. 0138

 

 

 

 

 

                                                                                                            Anexa la HCGMB

                                                                                                            nr. 138/26.05.2003

 

 

COMPONENTA NOMINALA A COMISIEI SPECIALE DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATILOR ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR

 

 

                        1. Gabor Doru  - Consilier CGMB

                        2. Constantin Barna StelicaConsilier CGMB

                        3. Cretu ValeriuConsilier CGMB

                        4. Surulescu AureliaConsilier CGMB

                        5. Eufrosin Daniel – Consilier CGMB

                        6. Schipoanca IonicaConsilier CGMB

                        7. Olteanu Ion – Consilier CGMB