Hotărârea nr. 136/2003

HOTARAREnr. 136 din 2003-05-22 HOTARIRE 136 din 22/05/2003 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI BL. P1 DIN STR. ZABRAUTULUI, SECTOR 5
HOT. 136 22/05/2003
HOTARIRE 136 din 22/05/2003

HOTARIRE    136 din 22/05/2003

PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI BL. P1 DIN STR. ZABRAUTULUI, SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind schimbarea destinatiei Bl.P1 din str.Zabrautului, sector 5

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Analizand cererea Primariei Sectorului 5 a Municipiului Bucuresti prin care se solicita modificarea art.1 din Hotararea C.G.M.B. nr.290/21.12.2000;

            In temeiul art.38 alin.2 lit.”gsi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

           

            Articol unic - Incepand cu data prezentei  se modifica art.1 din Hotararea nr.290/21.12.2000 privind Blocul P1 situat in str.Zabrautului, sector 5, care va avea urmatorul cuprins:

            Blocul P1,  str.Zabrautului, se transmite in administrarea Primariei Sectorului 5 cu destinatiaspatii de locuit”, care vor fi repartizate de Primarul Sectorului 5 in conformitate cu prevederile legale”.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 22.05.2003

Nr.136