Hotărârea nr. 133/2003

HOTARAREnr. 133 din 2003-05-22 HOTARIRE 133 din 22/05/2003 PRIVIND NUMIREA DOAMNEI SMARANDA OTEANU BUNEA IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL OPEREI COMICE PENTRU COPII
HOT. 133 22/05/2003
HOTARIRE 133 din 22/05/2003

HOTARIRE    133 din 22/05/2003

PRIVIND NUMIREA DOAMNEI SMARANDA OTEANU BUNEA IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL OPEREI COMICE PENTRU COPII

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind numirea doamnei Smaranda Oteanu Bunea in functia de director al Operei Comice pentru Copii

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii privind numirea doamnei Smaranda Oteanu Bunea in functia de director al Operei Comice pentru Copii, urmare concursului desfasurat in data de 11.03.2003 pentru ocuparea postului vacant de director al institutiei.

            In baza prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, a Hotararii Guvernului nr. 28/1993 privind salatizarea personalului din sectorul bugetar si a Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica cu modificarile si completarile ulterioare;

            In conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 lit. “e” din HGR nr. 28/2001 privindorganizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, modificata prin HGR nr. 286/2001;

            Tinand seama de Hotararea CGMB nr. 9/2003 privind infiintarea Operei Comice pentru Copii, institutie publica aflata in subordinea CGMB.

            Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.”i”, teza IV, art. 46 alin.1 si alin.5 si art. 50 alin 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 – Doamna Smaranda Oteanu Bunea se numeste in functia de director al Operei Comice pentru Copii.

            Art.2- Incheierea contractului individual de munca in calitate de angajator revine in sarcina ordonatorului principal de credite, respectiv Primarul General.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Stelian Galetuse

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 22.05.2003

Nr. 133