Hotărârea nr. 130/2003

HOTARAREnr. 130 din 2003-05-22 HOTARIRE 130 din 22/05/2003 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE TEMPORARA A FORTEI DE MUNCA PENTRU ANUL 2003 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 130 22/05/2003
HOTARIRE 130 din 22/05/2003

HOTARIRE    130 din 22/05/2003

PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE TEMPORARA A FORTEI DE MUNCA PENTRU ANUL 2003 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

                                                CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                HOTARARE

privind aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca pentru anul

                           2003 la nivelul Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Asistenta Sociala;

Vazand adresa nr. 1909/30.01.2003 a Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti, prin care se transmite programul de ocupare temporara a fortei de munca pentru anul  2003 la nivelul Municipiului Bucuresti;

In baza prevederilor art. 87 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 377/18.04.2002, pentru aprobarea procedurilor privind  accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora;

In temeiul prevederilor art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

                            CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                HOTARASTE:

Art.1 - Se aproba Programul de ocupare temporara a fortei de munca pentru anul 2003 pentru  Municipiului Bucuresti propus de Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa repartizeze, in limita numarului de persoane prevazut la pctul. 10, lit.”asi “b” din anexa 1 locurile de munca subventionate, pe lucrari si activitati publice de interes comunitar pentru Municipiul Bucuresti, si sa le atribuie celor care organizeaza aceste servicii.

Art.3 – Directia Administratie Publica si Directia Asistenta Sociala vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari precum si ale art. 88, 89 si 92 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 377/18.04.2002.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Stelian Galetuse

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti,22.05.2003

Nr. 130

 


Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Anexa nr. 1 la Hotararea C.G.M.B. nr. 130/ 2003

 

Program de ocupare a fortei de munca pentru anul 2003 pentru municipiul Bucuresti

 

 

 

 

 

Din care n grupuri tinta

Nr.

Crt

Tip de masura

Total locuri de munca

Ocupate

(col.2+10)

Total gr.tinta (col. 3+4+5+6+7+8+9)

Femei

Tineri pana la 25 ani

Someri de lunga durata

Persoane cu handicap

Abs de 18 ani

Persoane eliberate din detentie

Rromi

Alte categorii

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

TOTAL JUDET LOCURI DE MUNCA OCUPATE

15.570

13.603

6.190

4.004

2.936

27

152

53

241

1967

1.

Incadrarea orin acordarea serviciilor de mediere, din care:

9.550

8.078

3.621

2.581

1.705

4

7

4

156

1.472

a)

in locuri de munca pe perioada nedeterminata

7.650

6.594

3.016

2.119

1.395

3

3

 

58

1.056

b)

in locuri de munca vacante pe perioada determinata

1.900

1.484

605

462

310

1

4

4

98

416

2.

Incadrarea prin organizarea cursurilor de formare profesionala, din care:

375

362

201

90

35

2

 

14

20

13

a)

tip I

325