Hotărârea nr. 13/2003

HOTARAREnr. 13 din 2003-01-23 HOTARIRE 13 din 23/01/2003 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 5/2003 REFERITOARE LA ATRIBUIREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2, A SPATIULUI SITUAT IN STR. VASILE LASCAR NR. 135, SECTOR 2, CU DESTINATIA ECONOMAT
HOT. 13 23/01/2003
HOTARIRE 13 din 23/01/2003

HOTARIRE     13 din 23/01/2003

PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 5/2003 REFERITOARE LA ATRIBUIREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2, A SPATIULUI SITUAT IN STR. VASILE LASCAR NR. 135, SECTOR 2, CU DESTINATIA ECONOMAT

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind revocarea Hotararii CGMB nr. 5/2003 referitoare la atribuirea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al sectorului 2, a spatiului situat in str. Vasile Lascar nr. 135, sector 2, cu destinatia ECONOMAT

 

 

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

                In conformitate cu Dispozitia Primarului General nr. 237/12.02.2002 referitoare la restituirea in natura a imobilului situat in Bucuresti, str. Vasile Lascar nr. 135, sector 2, si a recursului administrativ formulat de Primarul General;

                In conformitate cu prevederilor art. 38 ali. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                                            HOTARASTE:

 

 

Art. unic. Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 5/2003 se revoca.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 Elena Zamfir- Ciurezu

SECRETAR GENERAL

 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 23.01.2003

Nr. 13