Hotărârea nr. 127/2003

HOTARAREnr. 127 din 2003-04-22 HOTARIRE 127 din 22/04/2003 PRIVIND ASIGURAREA CONDUCERII INTERIMARE A REGIEI DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI
HOT. 127 22/04/2003
HOTARIRE 127 din 22/04/2003

HOTARIRE    127 din 22/04/2003

PRIVIND ASIGURAREA CONDUCERII INTERIMARE A REGIEI DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind asigurarea conducerii interimare a

Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare prevederile art.50 lit.”h” si art.81 lit.”a” din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii;

            In temeiul dispozitiilor art.38 alin.2, lit.”i” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASRE:

 

            Art.1- Domnul Radu Opaina va asigura conducerea interimara a Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti pana la organizarea concursului pentru ocuparea postului de Director General al Regiei, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

 

            Art.2- Primarul General va dispune masurile necesare in vederea organizarii, in conditiile legii, a concursului pentru ocuparea postului.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 22.04.2003

Nr.127