Hotărârea nr. 126/2003

HOTARAREnr. 126 din 2003-04-22 HOTARIRE 126 din 22/04/2003 PRIVIND INCETAREA DELEGATIEI DIN FUNCTIE A DOMNULUI TEODORESCU VALENTIN SI NUMIREA DOMNULUI RADU FLORIN IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL ADMINISTRATIEI STRAZILOR
HOT. 126 22/04/2003
HOTARIRE 126 din 22/04/2003

HOTARIRE    126 din 22/04/2003

PRIVIND INCETAREA DELEGATIEI DIN FUNCTIE A DOMNULUI TEODORESCU VALENTIN SI NUMIREA DOMNULUI RADU FLORIN IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL ADMINISTRATIEI STRAZILOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind incetarea delegatiei din functie a domnului Teodorescu Valentin si

numirea domnului Radu Florin in functia de Director al Administratiei Strazilor

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Luand in considerare sesizarea Prefectului Municipiului Bucuresti, precum si concluziile comisiei care a analizat activitatea Directorului Administratiei Strazilor Bucuresti;

            Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.30 si 31 alin.1 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii;

            In temeiul dispozitiilor art.38 alin.2, lit.”i” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

            Art.1- Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, inceteaza delegatia domnului Teodorescu Valentin din functia de Director al Administratiei Strazilor, urmand a fi numit pe o functie corespunzatoare pregatirii sale profesionale.

            Art.2- Cu aceeasi data, domnul Radu Florin se numeste in functia de Director al Administratiei Strazilor, pe o perioada de proba de 90 de zile.

            Art.3- Primarul General va dispune masurile necesare in vederea organizarii, in conditiile legii, a concursului pentru ocuparea postului.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 22.04.2003

Nr.126