Hotărârea nr. 117/2003

HOTARAREnr. 117 din 2003-04-22 HOTARIRE 117 din 22/04/2003 PRIVIND DELEGAREA DOMNULUI CONSILIER GIUGULA MIHAI DORU PENTRU A REPREZENTA IN INSTANTA INTERESELE C.G.M.B.
HOT. 117 22/04/2003
HOTARIRE 117 din 22/04/2003

HOTARIRE    117 din 22/04/2003

PRIVIND DELEGAREA DOMNULUI CONSILIER GIUGULA MIHAI DORU PENTRU A REPREZENTA IN INSTANTA INTERESELE C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind delegarea domnului consilier Giugula Mihai Doru

pentru a reprezenta in instanta interesele

Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            In baza Hotararii C.G.M.B. nr.296/2001;

            Luand in considerare repetatele adrese ale Directiei Generale Juridic, Contencios, Legislatie si Directiei de Administratie Publica, prin care Consiliul General al Municipiului Bucuresti este informat ca s-au atacat sau suspendat Hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

            In temeiul prevederilor art.21 si art.24 din Constitutia Romaniei si art.38 (1) si art.38 (3) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se imputerniceste domnul Giugula Mihai Doru sa reprezinte interesele C.G.M.B. in Dosarul nr.159/2002, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 22.04.2003

Nr.117