Hotărârea nr. 113/2003

HOTARAREnr. 113 din 2003-04-22 HOTARIRE 113 din 22/04/2003 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 CU ZONA AGLANTZIA A NICOSIEI - CIPRU
HOT. 113 22/04/2003
HOTARIRE 113 din 22/04/2003

HOTARIRE    113 din 22/04/2003

PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 CU ZONA AGLANTZIA A NICOSIEI - CIPRU

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al sectorului 1 cu

Zona Aglantzia a Nicosiei - Cipru

 

            Avand in vedere existenta bunelor relatii dintre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si orase ale lumii, precum si necesitatea dezvoltarii acestor relatii in domeniul administratiei publice locale, mai precis in domeniile economic, social, cultural;

            Vazand Expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Luand in considerare Raportul de specialitate al Serviciului Registratura Relatii cu Publicul din cadrul Primariei Sectorului 1;

            Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.46 si art.95 alin.(2), lit.”p” si alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba cooperarea Consiliului Local al sectorului 1 cu Consiliul Local al Zonei Aglantzia a Nicosiei - Cipru, in vederea promovarii unor interese comune.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 22.04.2003

Nr.113