Hotărârea nr. 110/2003

HOTARAREnr. 110 din 2003-04-22 HOTARIRE 110 din 22/04/2003 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA EXERCITE ATRIBUTIILE PRIVIND NUMIREA SI ELIBERAREA DIN FUNCTIE A DIRECTORULUI DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A SECTORULUI 4
HOT. 110 22/04/2003
HOTARIRE 110 din 22/04/2003

HOTARIRE    110 din 22/04/2003

PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA EXERCITE ATRIBUTIILE PRIVIND NUMIREA SI ELIBERAREA DIN FUNCTIE A DIRECTORULUI DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A SECTORULUI 4

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind imputernicirea Consiliului Local al sectorului 4 sa exercite atributiile privind numirea si eliberarea din functie a directorului Directiei Generale de Asistenta Sociala a sectorului 4

 

            Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Tinand seama de solicitarea Primarului sectorului 4;

            Avand in vedere Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane din cadrul primaraiei Sectorului 4 nr.x/32/160/04.04.2003;

            In temeiul art.46, alin.1 coroborat cu art.95 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 4 sa exercite atributia numirii si eliberarii din functie a directoului Directiei Generale de Asistenta Sociala a sectorului 4, potrivit art.95 alin.2 lit.”h” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 22.04.2003

Nr.110