Hotărârea nr. 11/2003

HOTARAREnr. 11 din 2003-01-23 HOTARIRE 11 din 23/01/2003 PRIVIND STABILIREA DATELOR SCADENTE A TAXEI DE CONCESIONARE A TERENURILOR PREVAZUTE IN CONTRACTELE INCHEIATE DE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 11 23/01/2003
HOTARIRE 11 din 23/01/2003

HOTARIRE     11 din 23/01/2003

PRIVIND STABILIREA DATELOR SCADENTE A TAXEI DE CONCESIONARE A TERENURILOR PREVAZUTE IN CONTRACTELE INCHEIATE DE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind stabilirea datelor scadente a taxei de concesionare a terenurilor

prevazute in contractele incheiate de Consiliul General al Muncipiului Bucuresti

 

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate comun al Directiei Urmarire Creante si Facturi, Directiei Financiar-Contabilitate, Directiei Audit Intern;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu prevederilor art. 38 lit.”h” si art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

 

Art. 1 . Taxele de concesionare ale terenurilor prevazute in contractele incheiate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti cu persoane fizice si persoane juridice, precum si cele transmise prin succesiune sau instrainare a constructiei conform art. 34 si art. 35 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, se vor plati semestrial, pana la sfarsitul semestrului in curs.

Art. 2. Indexarea anuala a taxelor de concesionare cu coeficientul de inflatie se va achita pana la data de 31 ianuarie ale anului urmator pentru anul in curs.

Art. 3. Pentru plata cu intarziere a sumelor prevazute la art. 1 si 2 din prezenta, se vor plati majorari de intarziere si penalitati (dobanzi) conform prevederilor OG nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 Elena Zamfir- Ciurezu

SECRETAR GENERAL

 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 23.01.2003

Nr. 11