Hotărârea nr. 109/2003

HOTARAREnr. 109 din 2003-04-22 HOTARIRE 109 din 22/04/2003 PRIVIND ACTUALIZAREA LISTEI SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI SERVICII CARE VOR FI VANDUTE IN BAZA LEGII NR. 550/2002 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 181/2013 ANEXA SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 151/2015 ANEXA SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 107/2017 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 166/2017 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 323/2017
HOTARARE nr. 109 din 22/04/2003
HOTARIRE 109 din 22/04/2003

HOTARIRE    109 din 22/04/2003

PRIVIND ACTUALIZAREA LISTEI SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI SERVICII CARE VOR FI VANDUTE IN BAZA LEGII NR. 550/2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind actualizarea listei spatiilor comerciale si de prestari de servicii care vor fi vandute in baza Legii nr.550/2002

 

            Avand in vedere comunicarile Primariilor de sector, Administratiei Fondului Imobiliar, Regiilor si Administratiilor subordonate C.G.M.B. si adresele Prefecturii Municipiului Bucuresti;

            Vazand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza prevederilor Legii nr.550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea Consiliilor judetene sau a Consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local;

            In temeiul prevederilor art.38 (2) lit.”f” si art.38 (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art.1- Se aproba lista actualizata a spatiilor comerciale care se vor valorifica potrivit Legii nr.550/2002.

            Art.2- Spatiile cuprinse in lista care sunt inchiriate de uniunile de creatori, artisti plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultura, membri ai uniunilor nationale de creatori legali constituite in Romania si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica le sunt aplicabile prevederile Ordonantei de Urgenta nr.21/2003.

            Art.3- Nu se scot la vanzare spatiile comerciale din statiile R.A.T.B. si spatiile comerciale care fac parte din structura unor monumente istorice sau de arhitectura.

            Art.4- Prevederile Hotararii C.G.M.B. nr.271/2002 se modifica si se completeaza in mod corespunzator prevederilor prezentei hotarari.

            Art.5- Comisia de coordonare de la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti si Comisiile organizate la nivelul sectoarelor 1-6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

Bucuresti, 22.04.2003

Nr.109

N O T A:

LISTA CUPRINZAND SPATIILE COMERCIALE SE POATE CONSULTA LA SECRETARIAT CGMB