Hotărârea nr. 107/2003

HOTARAREnr. 107 din 2003-04-22 HOTARIRE 107 din 22/04/2003 PRIVIND VALIDAREA A DOUA MANDATE DE CONSILIERI AI C.G.M.B.
HOT. 107 22/04/2003
HOTARIRE 107 din 22/04/2003

HOTARIRE    107 din 22/04/2003

PRIVIND VALIDAREA A DOUA MANDATE DE CONSILIERI AI C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind validarea a doua mandate de consilieri

al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere adresa Partidului National Taranesc Crestin Democrat prin care se propun in functia de consilier general domnul Constantinescu Dan Constantin si doamna Russe Anca Elena;

            Vazand procesul-verbal al comisiei de validare a C.G.M.B. prin care se constata indeplinirea conditiilor de legalitate pentru validarea mandatelor de consilieri ale domnul Constantinescu Dan Constantin si doamna Russe Anca Elena;

            In conformitat cu prevederile art.77 (2) din Legea nr.70/1991 modificata si completata privind alegerile locale;

            In temeiul art.34 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se valideaza mandatele de consilieri ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti ale domnului Constantinescu Dan Constantin si doamna Russe Anca Elena.

.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 22.04.2003

Nr.107