Hotărârea nr. 106/2003

HOTARAREnr. 106 din 2003-04-22 HOTARIRE 106 din 22/04/2003 PRIVIND VALIDAREA A DOUA MANDATE DE CONSILIERI AI C.G.M.B.
HOT. 106 22/04/2003
HOTARIRE 106 din 22/04/2003

HOTARIRE    106 din 22/04/2003

PRIVIND VALIDAREA A DOUA MANDATE DE CONSILIERI AI C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind validarea a doua mandate de consilieri

al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere adresele Partidului Social Democrat prin care se propun in functia de consilier general domnul Daia Mihai Liviu si doamna Gatu Gabriela;

            Vazand procesul-verbal al comisiei de validare a C.G.M.B. prin care se constata indeplinirea conditiilor de legalitate pentru validarea mandatelor de consilieri ale domnul Daia Mihai Liviu si doamna Gatu Gabriela;

            In conformitat cu prevederile art.77 (2) din Legea nr.70/1991 modificata si completata privind alegerile locale;

            In temeiul art.34 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se valideaza mandatele de consilieri ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti ale domnului Daia Mihai Liviu si doamnei Gatu Gabriela.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 22.04.2003

Nr.106