Hotărârea nr. 105/2003

HOTARAREnr. 105 din 2003-04-10 HOTARIRE 105 din 10/04/2003 PRIVIND FUNCTIONAREA ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR IN SUBORDINEA C.G.M.B.
HOT. 105 10/04/2003
HOTARIRE 105 din 10/04/2003

HOTARIRE    105 din 10/04/2003

PRIVIND FUNCTIONAREA ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR IN SUBORDINEA C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind functionarea Administratiei pentru Supravegherea Animalelor

in subordine Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Vazand raportul de specialitate al Directiei Generale Protectia Mediului si Educatie Eco-Civica;

            Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza O.U.G. nr.155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan modificata si aprobata prin Legea nr.227/2002;

            In temeiul art.38 alin.2 lit.”f” si “l”, art.48 alin.2 si art.125 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art.1- Incepand cu data de 15 aprilie Administratia pentru Supravegherea Animalelor, institutie publica cu personalitate juridica, avand acelasi obiect de activitate functioneaza in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti .

            Art.2- Patrimoniu necesar functionarii Administratiei pentru Supravegherea Animalelor, trecut in administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, revine in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin Administratia pentru Supravegherea Animalelor.

            Art.3- Baza Pallady nr.262 sector 3 trece din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin Administratia pentru Supravegherea Animalelor.

            Patrimoniul prevazut la art.2 si art.3 alin.1 va fi preluat pe baza de protocol incheiat intre comisia nominalizata in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare si Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6.

            Art.4- Patrimoniul sectiei Mogosoaia se va valorifica sub coordonarea comisiei prevazuta in anexa 1, conform legislatiei in vigoare.

            Art,5- H.C.G.M.B. nr.287/2001 precum si orice prevedere contrara prezentei hotarari se abroga.

            Art.6- Primarul General si Primarii sectoarelor 1-6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 10.04.2003

Nr.105

 

Anexa nr.1 la Hotararea C.G.M.B. nr.105/2003

 

 

Componenta Comisiei pentru preluarea patrimoniului de la Sectoarele 1-6

si pentru valorificarea patrimoniului sectiei Mogosoaia

 

 

 

Presedinte:      Dr.Med.Vet.Razvan Taru - director

 

Membrii:

1.      Anton Ion - contabil sef

2.      Zamfir Jenica - sef serviciu administrativ si resurse umane

3.      Tanase Nicoleta - secretar dactilograf

4.      Dumitrica George - tehnician auto, PSI si Protectia Muncii

5.      Matei Elisabeta – contabil IA

6.      Calin Ilina - referent personal

 

Gestionari:

 

-        Nitescu Eleodor Dumitru - tehnician veterinar

-        Vasile Aurel - tehnician veterinar cu gestiune

-        Petre Camelia Adriana - tehnician veterinar cu gestiune

-        Radescu Mariana - tehnician veterinar cu gestiune