Hotărârea nr. 104/2003

HOTARAREnr. 104 din 2003-04-10 HOTARIRE 104 din 10/04/2003 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 2003
HOT. 104 10/04/2003
HOTARIRE 104 din 10/04/2003

HOTARIRE    104 din 10/04/2003

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind rectificarea bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe

anul 2003

 

            Analizand Raportul Primarului General al municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr.189/1998, Legii administratiei publice locale nr.215/2001, Legii bugetului de stat pe anul 2003, nr.631/2002;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”d” si art.46 (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2003 asa cum a fost adoptat prin Hotararea nr.37/13.02.2003  si modificat prin Hotararea nr.72/06.03.2002, se rectifica, atat la venituri cat si la cheltuieli, cu suma de (+) 1.271.769.549 mii lei, in structura din anexa.

            Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Articolul 8 din Hotararea nr.37/13.02.2003 se abroga.

            Art.3- Primarul general ca ordonator principa, de credite va introduce modificarile aprobate prin prezenta in nivelul si structura bugetului C.G.M.B. pe anul 2003.

            Art.4- Hotararea C.G.M.B. nr.80/2003 se abroga.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 10.04.2003

Nr.104

 

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOT.NR.104/2003

A N E X A

 

BUGETUL PE ANUL 2003

- PREVEDERI RECTIFICATE -

 

- MII LEI -

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

APROBATE

INFLUENTE

(+/-)

PREVEDERI

RECTIFICATE

0001

V E N I T U R I

7.708.360.000

1.271.769.549

8.980.129.549

4802

VENITURI PROPRII

2.286.294.974

-1.055.980.000

1.230.314.974

0002

I. VENITURI CURENTE

1.911.194.974

-1.055.480.000

855.714.974

0003

A. VENITURI FISCALE

269.194.974

-207.600.000

61.594.974

0004

A1. IMPOZITE DIRECTE

197.094.974

-138.020.000

59.074.974

0102

IMPOZITUL PE  PROFIT

20.000.000

-17.000.000

3.000.000

0302

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE

7.794.974

-4.760.000

3.034.974

030201

Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor si al altor persoane fizice independente si asociatiilor familiale

200.000

-160.000

40.000

030208

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate

1.000.000

 

1.000.000

030230

Alte impozite si taxe de la populatie

6.594.974

-4.600.000

1.994.974

0402

TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT

100.000

-60.000

40.000

0502

Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane juridice

7.600.000

-4.600.000

3.000.000

050201

Impozitul pe cladiri de la persoane juridice

5.000.000

-3.000.000

2.000.000

050202

Impozitul pe teren de la persoane juridice

2.600.000

-1.600.000

1.000.000

0802

ALTE IMPOZITE DIRECTE

161.600.000

-111.600.000

50.000.000

080205

Taxa asupra mijloacelore de transport detinute de persoane juridice

1.600.000

-600.000

1.000.000

080230

Alte incasari din impozite directe

160.000.000

-111.000.000

49.000.000

1300

A2. IMPOZITE INDIRECTE

72.100.000

-69.580.000

2.520.000

1502

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

100.000

-90.000

10.000

1702

ALTE IMPOZITE INDIRECTE

72.000.000

-69.490.000

2.510.000

170203

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

12.000.000

-9.500.000

2.500.000

170230

Alte incasari din impozite indirecte

60.000.000

-59.990.000

10.000

2000

B.VENITURI NEFISCALE

1.642.000.000

-847.880.000

794.120.000

2002

VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME

30.000.000

-25.000.000

5.000.000

2102

VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE

205.200.000

-99.850.000

105.350.000

210206

Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice

100.000.000

-5.000.000

95.000.000

210207

Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de protectie a plantelor

400.000

-350.000

50.000

210212

Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate

4.000.000

-3.800.000

200.000

210215

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

800.000

-700.000

100.000

210230

Alte venituri de la institutiile publice

100.000.000

-90.000.000

10.000.000

2202

DIVERSE VENITURI

1.406.800.000

-723.030.000

683.770.000

220202

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

2.000.000

-1.990.000

10.000

220203

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

20.000.000

-15.500.000

4.500.000

220205

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti

180.000.000

-70.000.000

110.000.000

220206

Impozitul pe venit din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, preum si regiilor autonome

4.000.000

-4.000.000

 

220207

Venituri din concesiui si inchirieri

1.040.000.000

-490.800.000

549.200.000

220208

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

400.000

-390.000

10.000

220212

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii

400.000

-350.000

50.000

220230

Incasari din alte surse

160.000.000

-140.000.000

20.000.000

3000

II. VENITURI DIN CAPITAL

148.800.000

-500.000

148.300.000

3002

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI

148.800.000

-500.000

148.300.000

300201

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

800.000

99.500.000

100.300.000

300203

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

40.000.000

-30.000.000

10.000.000

300204

Venituri din privatizare

108.000.000

-70.000.000

38.000.000

3100

III. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

226.300.000

 

226.300.000

3102

VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

226.300.000

 

226.300.000

310201

Taxe speciale

50.000.000

 

50.000.000

310205

Venituri din fondul pentru locuinte

139.000.000

 

139.000.000

310208

Donatii si sponsorizari

800.000

 

800.000

310209

Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii la finantarea unor actiuni de interes public

500.000

 

500.000

310211

Venituri din finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor

36.000.000

 

36.000.000

3200

IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT

5.219.607.800

2.327.749.549

7.547.357.349

3202

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII

2.000.000

 

2.000.000

3302

SUME DEFALCATE DIN T.V.A. PENTRU BUGETELE  LOCALE

1.651.300

 

1.651.300

3402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

5.215.956.500

2.327.749.549

7.543.706.049

340201

Cote defalcate din impozitul pe venit

4.380.000.000

1.712.000.000

6.092.000.000

340202

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

54.394.500

 

54.394.500

340203

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei

781.562.000

 

781.562.000