Hotărârea nr. 103/2003

HOTARAREnr. 103 din 2003-04-10 HOTARIRE 103 din 10/04/2003 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII NR. 23/28.01.2003 PRIVIND REPARTIZAREA SUMELOR DIN COTA DEFALCATA DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2003
HOT. 103 10/04/2003
HOTARIRE 103 din 10/04/2003

HOTARIRE    103 din 10/04/2003

PENTRU MODIFICAREA HOTARARII NR. 23/28.01.2003 PRIVIND REPARTIZAREA SUMELOR DIN COTA DEFALCATA DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii nr.23/28.01.2003 privind repartizarea sumelor din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor municipiului Bucuresti pe anul 2003

 

            Analizand Raportul Primarului General al municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr.189/1998 cu modificarile ulterioare si ale Legii bugetului de stat pe anul 2003, nr.631/2002;

            In temeiul prevederilor art.38 (2), lit.”d”, art.95 (3) si art.46 (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.I- Titlul Hotararii se modifica si se formuleaza astfel:

            “Hotarare privind repartizarea pe bugete componente a sumelor din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor ce compun bugetul local al municipiului Bucuresti, pe anul 2003.”

            Art.II- Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

            “Art.1 - Suma de 1.521.745.200 mii lei, estimata a se realiza in anul 2003 din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor ce compun bugetul local al municipiului Bucuresti se repartizeaza astfel:

 

·        Bugetul C.G.M.B.          

·        Bugetul Sectorului 1        

·        Bugetul Sectorului 2        

·        Bugetul Sectorului 3        

·        Bugetul Sectorului 4        

·        Bugetul Sectorului 5        

·        Bugetul Sectorului 6        

615.749.549 mii lei

 71.483.057 mii lei

163.351.016 mii lei

147.858.490 mii lei

172.682.771 mii lei

181.561.528 mii lei

169.058.789 mii lei

 

            Art.III- Articolul 2 se modifica si va avea avea urmatorul cuprins:

            “Art.2 - Sumele efectiv realizate se vireaza lunar, la fiecare buget proportional cu repartizarea prevazuta la art.1, in termen de 5 zile lucratoare dupa incasarea acestora, in contul distinct deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti.

            Proportiile rezultate din repartizarea prevazuta la articolul 1 se aplica si in situatia depasirii realizarilor preliminate pe total an.

            Sumele realizate in luna ianuarie 2003 din incasarile din impozitul pe venit din luna decembrie 2002 si care sunt cuprinse in sumele prevazute la articolul 1, se repartizeaza la bugetele sectoarelor conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2002 si in proportiile rezultate din prevederile Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.3 si nr.268/2002.”

            Art.IV - Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

            “Art.3 - Sumele prevazute a se repartiza la bugetele sectoarelor conform articolului 1 se pot modifica la propunerea comuna a primarilor sectoarelor 1-6.”

            Art.V - Hotararea C.G.M.B. nr.75/2003 se abroga.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 10.04.2003

Nr.103