Hotărârea nr. 101/2003

HOTARAREnr. 101 din 2003-04-10 HOTARIRE 101 din 10/04/2003 PRIVIND REPARTIZAREA PE SECTOARE A SUMELOR ALOCATE MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA GUVERNULUI PENTRU ACORDAREA DE AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI SI A UNOR FACILITATI POPULATIEI PENTRU PLATA ENERGIEI TERMICE
HOT. 101 10/04/2003
HOTARIRE 101 din 10/04/2003

HOTARIRE    101 din 10/04/2003

PRIVIND REPARTIZAREA PE SECTOARE A SUMELOR ALOCATE MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA GUVERNULUI PENTRU ACORDAREA DE AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI SI A UNOR FACILITATI POPULATIEI PENTRU PLATA ENERGIEI TERMICE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind repartizarea pe sectoare a sumelor alocate municipiului Bucuresti din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice

 

            Analizand raportul Primarului General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr.189/1998, Legii bugetului de stat pe anul 2003, nr.631/2002, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.5/2003, privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice si Hotararii Guvernului nr.277/2003, privind alocarea unei sume cu aceasta destinatie;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.”d”, art.95, alin.3 si art.47, alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art.1- Suma de 25.440.700 mii lei repartizata Municipiului Bucuresti din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr.5/2003 se repartizeaza astfel:

·        Sectorul 1

·        Sectorul 2

·        Sectorul 3

·        Sectorul 4

·        Sectorul 5

·        Sectorul 6

3.100.000 mii lei

10.990.700 mii lei

3.800.000 mii lei

3.400.000 mii lei

650.000 mii lei

3.500.000 mii lei

            Art.2- Repartizarea stabilita potrivit art.1 se poate modifica la propunerea comuna a primariilor sectoarelor 1-6.

            Art.3- Prezenta Hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1-6, Trezoreriei sectoarelor 1-6 si Directiei Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

Bucuresti, 10.04.2003

Nr.101