Hotărârea nr. 10/2003

HOTARAREnr. 10 din 2003-01-16 HOTARIRE 10 din 16/01/2003 PRIVIND DESEMNAREA COMISIEI PENTRU ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 10 16/01/2003
HOTARIRE 10 din 16/01/2003

HOTARIRE     10 din 16/01/2003

PRIVIND DESEMNAREA COMISIEI PENTRU ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind desemnarea Comisiei pentru organizarea si desfasurarea

concursului pentru ocuparea postului de

Secretar General al Municipiului Bucuresti

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de Ordinul Ministerului Administratiei Publice nr. 353/12.11.2002 prin care domnul Stanescu Dumitru a fost numit Secretar General al Municipiului Bucuresti pana la ocuparea functiei prin concurs;

            In temeiul prevederilor art. 120 alin. (2) si (3) Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, precum si a prevederilor HGR nr. 1087/2001, privind organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice,

 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1 . In data de 20.03.2003 se organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Secretar General al Municipiului Bucuresti.

Art. 2. Se aproba conditiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de Secretar General al Municipiului Bucuresti, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Comisia de concurs va fi formata din:

-         Presedinte de sedinta in exercitiu la data sustinerii concursului;

-         Un reprezentant al Ministerului Administratiei Publice;

-         Secretar General al Prefecturii Municipiului Bucuresti;

-         Domnul consilier municipal Giugula Mihai Doru;

-         Domnul consilier municipal Radulescu Mihai;

Art. 4. Comisia de solutionare a contestatiilor va fi formata din:

-         Domnul consilier municipal Diaconu Gheorghita;

-         Domnul consilier municipal Ohanisian Garbis;

-         Un reprezentant al Ministerului Administratiei Publice;

Art. 5. Secretariatul celor doua comisii se asigura prin grija Sefului Serviciului Asistenta Tehnica Comisii ale CGMB.

Art. 6. Comisia de concurs, Comisia de solutionare a contestatiilor si Serviciul Asistenta tehnica Comisii ale CGMB vor aduce la indeplinire prezenta hotarare, in conformitate cu prevederile HGR nr. 1087/2001.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Elena Zamfir- Ciurezu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 16.01.2003

Nr. 10

 

Anexa 1

H.C.G.M.B. nr. 10/2003

 

 

 

CONDITIILE OBLIGATORII PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

Conditii obligatorii de participare:

 

-         are numai cetatenie romana si domiciliul stabil in Bucuresti;

-         studii superioare juridice sau administrative;

-         vechime de minim 7 ani in specialitate;

-         are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pe care urmeaza sa o ocupe, dovedita pe baza examenului medical de specialitate;

-         face dovada prin cazier judiciar ca nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei de Secretar General al Muncipiului Bucuresti;

-         in ultimul an sa nu fi avut calitatea de membru al unui partid politic.