Hotărârea nr. 90/2002

HOTARAREnr. 90 din 2002-04-18 HOTARIRE 90 din 18/04/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA BISERICA ORTODOXA, PE UN TEREN SITUAT IN STR. IZVOR/ STR. DR. VITZU, SECTOR 5
HOT. 90 18/04/2002
HOTARIRE 90 din 18/04/2002

HOTARIRE     90 din 18/04/2002

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA BISERICA ORTODOXA, PE UN TEREN SITUAT IN STR. IZVOR/ STR. DR. VITZU, SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu functiunea biserica ortodoxa, pe un teren in suprafata de 1300 mp,

situat in str.Izvor/str.Dr.Vitzu, sector 5

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate DGUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu in municipiul Bucuresti;

            Vazand avizele obtinute de la:

-        Comisia Tehnica Urbanism, Amenajarea Teritoriului - DGUAT: aviz 3CA19/2/24.10.2001;

-        Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al Municipiului Bucuresti : aviz 9/2002;

            Tinand seama de prevederile:

-        Legii nr.453/2001, pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-        Ordinului MLPAT nr.91/1991;

-        Hotararii Guvernului nr.525/1996 de aprobare Regulament General de Urbanism;

-        PUG - Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr.269/21.12.2000.

            In temeiul prevederilor art.38(k), combinat cu art.46 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articolul 1 - Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu functiunea biserica ortodoxa (exclus lemn), pe un teren in suprafata de 1300 mp, situat in str.Izvor/str.Vitzu, sector 5.

            Articolul 2 - Terenul care face obiectul documentatiei de urbanism este teren proprietate de stat  in administrarea MaPN  S = 560 mp.

            Articolul 3 - Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

            Articolul 4 - Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Articolul 5 - Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 2 (doi) ani.

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 18.04.2002

Nr.90