Hotărârea nr. 87/2002

HOTARAREnr. 87 din 2002-04-18 HOTARIRE 87 din 18/04/2002 PRIVIND CONTINUAREA PARTICIPARII PMB IN CALITATE DE MEMBRU CU DREPTURI DEPLINE LA ASOCIATIA A.I.M.F.- ASOCIATIA INTERNATIONALA A PRIMARIILOR SI RESPONSABILILOR CAPITALELOR SI METROPOLELOR TOTAL SAU PARTIAL FRANCOFONE
HOT. 87 18/04/2002
HOTARIRE 87 din 18/04/2002

HOTARIRE     87 din 18/04/2002

PRIVIND CONTINUAREA PARTICIPARII PMB IN CALITATE DE MEMBRU CU DREPTURI DEPLINE LA ASOCIATIA A.I.M.F.- ASOCIATIA INTERNATIONALA A PRIMARIILOR SI RESPONSABILILOR CAPITALELOR SI METROPOLELOR TOTAL SAU PARTIAL FRANCOFONE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind  continuarea participarii Primariei Municipiului Bucuresti in calitate de membru  cu drepturi depline la Asociatia  A.I.M.F. – Asociatia internationala a primarilor si responsabililor  capitalelor si metropolelor total sau partial francofone

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General  al municipiului Bucuresti ;

            Tinand cont de Raportul de specialitate al Directiei de Relatii Internationale avizat de Directia Financiar Contabilitate si Directia Generala Juridic, Contencios si Legislatie ;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate  cu  art.58 din Legea nr.189/1998, republicata, priviind finantele publice locale;

            In  temeiul art.11 alin.2 , art.14 alin.1,art.38 alin.2 lit.”y” si art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,  

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                               

HOTARASTE :

 

            Art.1 –Se aproba continuarea participarii Primariei Municipiului Bucuresti in calitate de membru cu drepturi depline in cadrul Asociatiei A.I.M.F.-Asociatia internationala a primariilor si responsabililor capitalelor si metropolelor total sau partial francofone – si plata unei cotizatii anuale, in suma de 21600 FFR, pentru anul 2002, 2001 (restanta) si 2002. 

            Art.2- Cotele aferente cotizatiilor anuale vor fi inchise in bugetele locale anuale.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                                              SECRETAR  GENERAL

Mihail Basulescu                                                     AL MUNICIPILUI  BUCURESTI

                                                                                                Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 18.04.2002

Nr.87