Hotărârea nr. 79/2002

HOTARAREnr. 79 din 2002-04-18 HOTARIRE 79 din 18/04/2002 PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIA DE DIRECTOR LA TEATRUL MUNICIPAL L.S. BULANDRA A DOMNULUI STEFAN IORDANESCU
HOT. 79 18/04/2002
HOTARIRE 79 din 18/04/2002

HOTARIRE     79 din 18/04/2002

PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIA DE DIRECTOR LA TEATRUL MUNICIPAL L.S. BULANDRA A DOMNULUI STEFAN IORDANESCU

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind eliberarea domnului Stefan Iordanescu din functia de director la

Teatrului Municipal L.S. Bulandra

 

 

Urmare a adresei nr.915/08.05.2002 a Prefecturii Municipiului Bucuresti privind declansarea procedurii gratioase pentru rectificarea H.C.G.M.B. nr.79/2002;

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General  al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei pentru Cultura si Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii si adresa nr.160/13.05.2002 a Ministerului Culturii-Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.130 lit.”e” si art.133 alin.1 din Codul Muncii si cu prevederile art.25 lit.”b” din H.G.R. nr.125/1999 privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare aperformantelor profesionale individuale pentru institutiile de cultura;

            In  temeiul prevederilor art.38  alin.2 lit.”i” din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                               

HOTARASTE :

 

            Art.1 –Incepand cu data comunicarii prezentei domnul Stefan Iordanescu se elibereaza din functia de conducere de director al Teatrului Municipal L.S.Bulandra cu dreptul de a ocupa o functie de executie corespunzatoare pregatirii sale profesionale in cadrul aceleiasi institutii.

            Cu drept de contestatie in termen de 15 zile la Judecatoria sectorului 5.

            Art.2- In  termen de 30 de zile de la data validarii prezentei hotarari, Primarul General va demara procedura legala pentru organizarea concursului in vederea  ocuparii postului de director.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                                  SECRETAR  GENERAL

           Mihail Basulescu                                        AL MUNICIPILUI  BUCURESTI

                                                                                                Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 18.04.2002

Nr.79