Hotărârea nr. 76/2002

HOTARAREnr. 76 din 2002-04-03 HOTARIRE 76 din 03/04/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII ATRIBUTIILOR PENTRU PROTECTIA DREPTULUI COPILULUI DE CATRE CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
HOT. 76 03/04/2002
HOTARIRE 76 din 03/04/2002

HOTARIRE     76 din 03/04/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII ATRIBUTIILOR PENTRU PROTECTIA DREPTULUI COPILULUI DE CATRE CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii atributiilor pentru protectia copilului

de catre Consiliul Local Sector 5

 

 

            Potrivit avizului Secretarului General al Municipiului Bucuresti, emis in conformitate cu prevederile art.85 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere prevederile art.2 ale Hotararii Consiliului Local al Sectorului 5 nr.11/04.03.2002, privind aprobarea modificarii organigramei si statutului de functii ale Directiei pentru Protectia Drepturilor Copilului Sector 5;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.46, art.95 lit.”e” si “f”, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 5 a atributiilor privind organigrama si statul de functii  ale Directiei pentru Protectia Drepturilor Copilului Sector 5- serviciul public descentralizat.

            Art.2- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 5 a atributiilor privind numirea si eliberarea din functie a directorului Directiei pentru Protectia Drepturilor Copilului a Sectorului 5.

            Art.3- Directiile de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 03.04.2002

Nr.76