Hotărârea nr. 74/2002

HOTARAREnr. 74 din 2002-04-03 HOTARIRE 74 din 03/04/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND ASISTENTA SOCIALA
HOT. 74 03/04/2002
HOTARIRE 74 din 03/04/2002

HOTARIRE     74 din 03/04/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND ASISTENTA SOCIALA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1

a unor atributii privind asistenta sociala

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierului general si Raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Sectorului 1;

            Conform Raportului Secretarului General al Municipiului Bucuresti emis in conformitate cu prevederile art.85(1) lit.”b” si “i”, art.85(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Tinand seama de solicitarea Primarului Sectorului 1;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.46(1) si art.95(3) lit.”e” si “i” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor privind Organigrama, Statul de functii, Regulamentul de organizare si functionare pentru Centrul de Ingrijire si Asistenta Sociala Camin Spital de Geriatrie si Gerontologie nr.1.

            Art.2- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor de numire si eliberare din functie a directorului Centrul de Ingrijire si Asistenta Camin Spital de Geriatrie si Gerontologie nr.1.

            Art.3- Directiile de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 03.04.2002

Nr.74