Hotărârea nr. 73/2002

HOTARAREnr. 73 din 2002-04-03 HOTARIRE 73 din 03/04/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND PROTECTIA SOCIALA
HOT. 73 03/04/2002
HOTARIRE 73 din 03/04/2002

HOTARIRE     73 din 03/04/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND PROTECTIA SOCIALA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliile Locale ale Sectorelor 1-6

a unor atributii privind protectia sociala

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierului general si Raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Sector 1;

            Potrivit Raportului Secretarului General al Municipiului Bucuresti emis in conformitate cu prevederile art.85(1) lit.”b” si “i”, art.85(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Tinand seama de solicitarea Primarului Sectorului 1;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Ordonantei nr.184/2001;

            In temeiul prevederilor art.46 alin.1 si art.95 alin.3 lit.”e” si “h” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba infiintarea Directiilor de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar ale sectoarelor 1-6, ca institutii publice de interes local cu personalitate juridica in subordinea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6.

            Art.2- Se aproba exercitarea de catre Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atributiilor privind Organigrama, Statul de functii, Regulamentul de organizare si functionare pentru Directiile de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar ale sectoarelor 1-6.

            Art.3- Se aproba exercitarea de catre Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atributiilor privind numirea si eliberarea din functie a directorilor Directiilor de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar ale sectoarelor 1-6, in conditiile legii.

            Art.4- Directiile de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 03.04.2002

Nr.73