Hotărârea nr. 72/2002

HOTARAREnr. 72 din 2002-04-03 HOTARIRE 72 din 03/04/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND PROTECTIA SOCIALA
HOT. 72 03/04/2002
HOTARIRE 72 din 03/04/2002

HOTARIRE     72 din 03/04/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND PROTECTIA SOCIALA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1

a  unor atributii privind protectia sociala

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierului general si Raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Sectorului 1;

            Conform avizului Secretarului General al Municipiului Bucuresti emis in conformitate cu prevederile art.85 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Tinand seama de solicitarea Primarului Sectorului 1;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.46 alin.1 si art.95 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor privind Organigrama, Statul de functii, Regulamentul de organizare si functionare pentru Directia Generala de Protectia Sociala a Sectorului 1.

            Art.2- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor privind numirea si eliberarea din functie a directorului Directiei Generale de Protectie Sociala Sector 1, in conditiile legii.

            Art.3- Directiile de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 03.04.2002

Nr.72