Hotărârea nr. 59/2002

HOTARAREnr. 59 din 2002-03-21 HOTARIRE 59 din 21/03/2002 PRIVIND APROBAREA PLATII COTIZATIEI ANUALE A PMB CATRE ASOCIATIA INTERNATIONALA EUROCITIES
HOT. 59 21/03/2002
HOTARIRE 59 din 21/03/2002

HOTARIRE     59 din 21/03/2002

PRIVIND APROBAREA PLATII COTIZATIEI ANUALE A PMB CATRE ASOCIATIA INTERNATIONALA EUROCITIES

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea platii cotizatiei anuale a Primariei Municipiului Bucuresti catre Asociatia          Internationala  EUROCITIES

 

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Relatii Internationale avizat de Directia Financiar Contabilitate si Directia Generala Juridic, Contecios si Legislatie;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art. 58 din Legea nr.189/1998  republicata,

            In temeiul art.38, alin.2, lit.”d”  si  art.46  din Legea priviind administratia publica  locala nr.215/2001,

 

CONSILIUL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

ART.1-  Se aproba cuantumul cotizatiei anuale in suma de 3500  EURO, aferent calitatii de membru cu drepturi depline a Primariei Municipiului Bucuresti la Asociatia  EUROCITIES  si plata acesteia pentru anul 2002.

Art.2- Cotele aferente cotizatiei anuale vor fi incluse in bugetul local.

Art.3- Primarul general va prezenta C.G.M.B. raportul de activitate  al delegatiei care participa la intrunirile Asociatiei  EUROCITIES, in prima sedinta dupa terminarea intrunirii.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                                       SECRETAR  GENERAL

                                                                               AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

       Mihail Basulescu                                                     Drd. Anton Petrisor  Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 21.03.2002

Nr.59