Hotărârea nr. 56/2002

HOTARAREnr. 56 din 2002-03-21 HOTARIRE 56 din 21/03/2002 PRIVIND SEMNAREA DE CATRE PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A "SCRISORII MANDAT" CATRE BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE (BERD) PENTRU "PROGRAMUL MULTI- SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
HOT. 56 21/03/2002
HOTARIRE 56 din 21/03/2002

HOTARIRE     56 din 21/03/2002

PRIVIND SEMNAREA DE CATRE PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A "SCRISORII MANDAT" CATRE BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE (BERD) PENTRU "PROGRAMUL MULTI- SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind semnarea de catre Primarul General al Municipiului Bucuresti

 a “Scrisorii  Mandat” catre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)

pentru  “Programul Multi –Sector al Municipiului Bucuresti”

 

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de Raportul de specialitate al Directiei Generale Transport, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu cap .5, art.48 al Legii nr.189/1998 priviind finantele publice locale;

            In temeiul art.38(2) lit.”d”, ”f”, art.46(1) si (2) si art.68(b) din Legea priviind administratia publica locala nr.215/2001, 

             

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 – Primarul General al Municipiului Bucuresti va semna “Scrisoarea Mandat” ‘catre Banca Europeana pentru Reconstructie  si Dezvoltare  (BERD), pentru “Programul Multi-Sector al Municipiului Bucuresti”  conform anexei 1.

            Art.2 – Primarul General al Municipiului Bucuresti va negocia  termenii si conditiile  finantarii si va semna acordul de imprumut ce urmeaza a se incheia intre Primaria Municipiului Bucuresti  si  Banca Europeana pentru Reconstructie  si Dezvoltare  (BERD), pentru “Programul Multi-Sector al Municipiului Bucuresti”  in valoare de 42 milioane EURO, pentru investitii in menagementul traficului si sistemul de termoficare.

            Art.3- Anexa  1 face parte integranta din prezenta Hotarare.

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                                        SECRETAR  GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

            Mihail Basulescu                                                 Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 21.03.2002

Nr.56

Scrisoare Mandat

 

 

Referitor :Romania/Programul  Multi-Sector al  Municipiului Bucuresti 

 

 

Domnilor  si Doamnelor,

 

            1. Am inteles ca Municipiul Bucuresti  (“Municipiul”) intentioneaza sa realizeze urmatorul proiect:Programul Multi –Sector pentru municipiul Bucuresti (“Proiectul”)

            2. Prin prezenta se confirma interesul Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (“Banca”) prviind participarea la Proiect (ca rezultat al negocierilor si evaluarilor satisfacatoare) printr-o finantare pe termen lung, preferabil sub forma unui imprumut acordat Municipalitatii.

           

            Termenii si conditiile finantarii vor fi negociate dupa evaluare. In  orice caz,  anticipam ca se vor stabili urmatorii indicatori  pentru finantarea pe termen lung:

-         rata dobanzii va fi stabilita in functie de evaluarea realizata de Banca priviind riscul proiectului,

-         Comision bancar de 1% din valoarea principala,

-         Taxa de angajament de 0,5% pe  an din valoarea nerambursata.

 

            3. Aceasta scrisoare intentioneaza sa stabileasca baza viitoarei colaborari cu Banca pentru pregatirea finantarii propuse. Orice finantare acordata de Banca va fi conditionata de constatarile  evaluarii proiectului si va face subiectul negocierii unui plan global de finantare si unor masuri satisfacaroare priviind Proiectul pentru Banca (includem aici, acolo unde este relevant, punerea de acord cu procedurile Bancii priviind consultarea publica), aprobarea formala a manegementului Bancii si a Consiliului Director, negocierea si  realizarea unei documentatii de finantare adecvate si indeplinirea precedenta a tuturor conditiilor adecvate.

4. Municipalitatea va fi obligata sa ramburseze din propriul buget cheltuielile (Cheltuieli”) aparute ca urmare a pregatirii finantarii de catre Banca si anume pregatirea, conceperea,  negocierea si revizuirea documentatiei de finantare si orice alte documente legate de documentatia de finantare. Cheltuielile includ in general, printre altele, cheltuielile cu deplasarea reprezentatilor Bancii si taxe si cheltuieli ale consultantului tehnic si ale consilierilor legali din afara angajati de Banca.

5. Daca Municipalitatea sau Banca decid sa nu mearga mai departe cu finantarea propusa Bancii, Municipalitatea va fi obligata sa plateasca Bancii o taxa de intrerupere de 50.000 EURO.

Faceti in asa fel incat Municipalitatea sa aiba o semnatura autorizata pe duplicatul acestei scrisorii si returnati-o Bancii pentru a avea astfel acordul Municipalitatii referitor la arajamentele descrise in aceasta scrisoare.

Suntem nerabdatorii sa lucram in continuare cu Dvs. in urmatoarele saptamani astfel incat o evaluare a Proiectului sa fie lansata cat mai curand posibil.

 

Cu sinceritate ,

BERD

 

Conducatorul Echipei

Director

 

Suntem de acord cu termenii si conditiile de mai sus. Infatisam si garantam ca toate avizele, aprobarile, permisele, necesare semnarii acestei scrisorii si realizarii platilor descrise aici au fost obtinute.

 

Numele orasului: BUCURESTI

Nume: TRAIAN BASESCU

Titlu: PRIMAR GENERAL –PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI