Hotărârea nr. 53/2002

HOTARAREnr. 53 din 2002-03-21 HOTARIRE 53 din 21/03/2002 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CGMB NR. 320/1999, PRIVIND LICHIDAREA RASUB
HOT. 53 21/03/2002
HOTARIRE 53 din 21/03/2002

HOTARIRE     53 din 21/03/2002

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CGMB NR. 320/1999, PRIVIND LICHIDAREA RASUB

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

pentru modificarea si completarea Hotararii C.G.M.B. nr.320/1999, privind lichidarea Regiei Autonome de Salubrizare Urbana Bucuresti

 

 

 

            Avand in  vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate comun al Directiei Generale Utilitati  Publice, Directiei  Financiar Contabilitate, Directiei Patrimoniu , Evidenta Proprietatii, Cadastru;

            In conformitate cu dispozitiile  Legii nr.15/1990 cu modificarile ulterioare;

            Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.38(2) lit.”j” si art.46 (1) din Legea nr.215/2001  privind administratia publica locala,

             

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.I –Hotararea  Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.320/21.12.1999 se modifica dupa cum urmeaza:

            1.Articolul 1 va avea urmatorul continut :

            “Art 1- Aproba lichidarea administrativa a Regiei Autonome de Salubrizare Urbana  Bucuresti (R.A.S.U.B.), in conformitate cu procedurile legale.”

            2.Articolul 2 va avea urmatorul continut:

            “Art.2-Patrimoniul Regiei de Salubrizare Urbana Bucuresti  (R.A.S.U.B), va reintra integral in proprietatea Municipiului Bucuresti sau, cu acordul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, va putea fi scos la vanzare in conditiile legii.”

            Art.II – Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti   nr.320/21.12.1999 se completeaza cu un articol nou (art.4), cu urmatorul continut:

            “Art.4 – Lichidatorul R.A.S.U.B. este Consortiul FERM CONSULT SRL – DZ Securities S.A., castigator al selectiei de oferte, conform contractului nr.538/01.11.2001 si se mandateaza sa efectueze licidarea administrativa a R.A.S.U.B. conform prevederilor legale.”

            Art.III -  Se aproba constituirea unei comisii speciale de analiza si verificare a procedurii de lichidare R.A.S.U.B.  pe durata lichidarii, in componenta prevazuta de anexa la prezenta hotarare.

 

 

 

    PRESEDINTE  DE  SEDINTA                                          SECRETAR   GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

            Mihail Basulescu                                                     Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti , 21.03.2002

 Nr.53            

Anexa la Hotararea C.G.M.B.

                                                                                                Nr.53/21.03.2002

           

 

 

 

COMPONENTA

Comisiei speciale de analiza si verificare

a procedurii de lichidare R.A.S.U.B.

 

 

 

 

 

1.Vodislav George

 

 

2. Badila Adrian

 

 

3.Goncea Liviu Gheorghita