Hotărârea nr. 52/2002

HOTARAREnr. 52 din 2002-03-21 HOTARIRE 52 din 21/03/2002 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL REGIEI GENERALE DE APA BUCURESTI
HOT. 52 21/03/2002
HOTARIRE 52 din 21/03/2002

HOTARIRE     52 din 21/03/2002

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL REGIEI GENERALE DE APA BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al

Regiei Generale de Apa Bucuresti

 

 

Avand in vedere Raportul de specialitate al Regiei Generale de Apa Bucuresti;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.358/2001 privind lichidarea administrativa a R.G.A.B;

In temeiul prevederilor art.46 (1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

 

Art.1  -  Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Generale de  Apa Bucuresti pentru intreg anul 2002 cu repartizarea acestuia pe trimestre si total an, conform anexei care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art.2  -  Bugetul de venituri si cheltuieli are aplicabilitate de la data emiterii dispozitiei Primarului General nr.108/06.02.2002, rezultata in urma Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.358/2001 privind lichidarea administrativa a R.G.A.B.

Art.3    -  Regia Generala de Apa Bucuresti, Primaria Municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire respectarea prezentei hotarari.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

         Mihail Basulescu                                              Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 21.03.2002

Nr.52

 

 

 

 

 

Anexa la  H.C.G.M.B. nr.52 /21.03.2002

Regia Generala de Apa Bucuresti

       str. Aristide Demetriade nr.2, sector 1

 

 

 

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2002

- lei-

INDICATORI

Nr

rd.

PREVEDERI 2002

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

Total prevederi 2002

1

2

3

4

5

6

7

I.VENITURI TOTALE din care:

(rd.02+rd.12+rd 13)

01

30,500,500,000

51,878,448,420

30,586,000,000

30,586,000,000

143,550,948,420

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

30,500,000,000

51,877,448,420

30,585,000,000

30,585,000,000

143,547,448,420

a)  Venituri din activitatea de baza

03

30,500,000,000

51,877,448,420

30,585,000,000

30,585,000,000

143,547,448,420

b) Venituri din alte activitati

04

 

 

 

 

0

c) Venituri din surse bugetare din care:

05

0

0

0

0

0

- subventii de produse si activitati

06

 

 

 

 

0

- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

07

 

 

 

 

0

- transferuri

08

 

 

 

 

0

- prime acordate de la bugetul statului

09

 

 

 

 

0

- alte sume primite de la bugetul de stat

10

 

 

 

 

0

d) Venituri din fonduri speciale

11

 

 

 

 

0

2.VENITURI FINANCIARE

12

500,000

1,000,000