Hotărârea nr. 50/2002

HOTARAREnr. 50 din 2002-02-22 HOTARIRE 50 din 22/02/2002 PRIVIND VALIDAREA REZULTATELOR CONCURSULUI DE SELECTIE AL DIRECTORULUI GENERAL AL AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA- CANAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC), PRECUM SI NUMIREA DOMNULUI CRISTEA ADRIAN HORIA IONEL IN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL- ARBAC
HOT. 50 22/02/2002
HOTARIRE 50 din 22/02/2002

HOTARIRE     50 din 22/02/2002

PRIVIND VALIDAREA REZULTATELOR CONCURSULUI DE SELECTIE AL DIRECTORULUI GENERAL AL AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA- CANAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC), PRECUM SI NUMIREA DOMNULUI CRISTEA ADRIAN HORIA IONEL IN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL- ARBAC

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind validarea rezultatelor concursului de selectie al Directorului general al Agentiei de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apa - Canal a Municipiului Bucuresti (ARBAC),

precum si numirea domnului Cristea Adrian Horia Ionel in functia de Director general - ARBAC

 

 

            In aplicarea prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.153/23.08.2001 privind aprobarea infiintarii ARBAC;

            Avand in vedere Procesul - verbal al Comisiei Apa, Canal, Canalizare, Termoficare si Energiei a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, incheiat in data de 13.02.2002, prin care domnul Cristea Adrian Horia Ionel este declarat reusit la concursul de selectie al Directorului general al Agentiei de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apa - Canal a Municipiului Bucuresti (ARBAC), precum si raportul de specialitate al acestei comisii;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38, alin.2, lit.”i” combinat cu art.46(1) si (5) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se valideaza rezultatele concursului de selectie al Directorului general al Agentiei de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apa - Canal a Municipiului Bucuresti (ARBAC), conform anexei 1 care face parte integranta din oprezenta hotarare.

            Art.2- Incepand cu data prezentei domnul Cristea Adrian Horia Ionel se numeste in functia de Director general al Agentiei de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apa - Canal a Municipiului Bucuresti (ARBAC).

 

 

         

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         SECRETAR GENERAL

  AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Gheorghita Diaconu                                          Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 22.02.2002

Nr.50

 

 

 

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

COMISIA A.C.T.E.

 

ANEXA NR.1 LA HCGMB NR.50/22.02.2002

 

 

PROCES - VERBAL

incheia astazi 13.02.2002

 

            Astazi, 13.02.2002 Comisia A.C.T.E. s-a intrunit procedand la examinarea candidatilor inscrisi la concursul de selectie al Directorului general al Agentiei Municipiului Bucuresti de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apa - Canal (ARBAC).

            Candidatii au sustinut proba orala (interviu). Comisia a hotarat:

 

 

Numele si prenumele

candidatului

Numar de

voturi

Din care

pentru

BARNAVRE HORIA

 

 

COSTACHE MARIAN

 

 

CRISTEA ADRIAN

 

 

IOFCIU ION

 

 

 

 

Comisia A.C.T.E.,                                                                                Semnatura,

 

Presedinte:        Popescu Corneliu

 

Membri:           Berevoianu Costin

                        Cimpoieru Aurica

                        Diaconu Gheorghita

                        Enescu Dumitru

                        Forascu Vasile

                        Goncea Liviu

                        Pop Romeo

                        Nastea Ioan

                        Rosca Alexandrina

                        Stoica Adrian

                        Toma Gabriel