Hotărârea nr. 49/2002

HOTARAREnr. 49 din 2002-02-22 HOTARIRE 49 din 22/02/2002 PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE A DOMNULUI GRIDAN IOAN FLORIAN SI NUMIREA PANA LA ORGANIZAREA CONCURSULUI IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE A DOMNULUI RADU DUMITRU
HOT. 49 22/02/2002
HOTARIRE 49 din 22/02/2002

HOTARIRE     49 din 22/02/2002

PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE A DOMNULUI GRIDAN IOAN FLORIAN SI NUMIREA PANA LA ORGANIZAREA CONCURSULUI IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE A DOMNULUI RADU DUMITRU

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea din functie de Director al Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane

a domnului Gridan Ioan Florian si nunirea pana la organizarea concursului in functia de

Director al Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane a domnului Radu Dumitru

 

            Avand in vedere prevederile Sentintei Civile nr.538/20.12.2001 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a Civila si de Contencios Administrativ pronuntata in Dosar nr.659/CA/2001 prin care s-a dispus anularea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.89/2001 si repunerea domnului Gridan Ioan Florian in functia anterioara, avand in vedere Raportul de specialitate al Viceprimarului General Calin Catalin Chirita;

            Tinand seama de Expunerea de motive a domnului consilier municipal Ioan Stan privind eliberarea din functia de Director al Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane domnului Gridan Ioan Florian si numirea pe perioada determinata pana la organizarea concursului in vederea ocuparii acestei functii a domnului Radu Dumitru;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare adresele Serviciului Politiei Economice-Financiare din cadrul Ministerului de Interne- Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti nr. 157808/ 03.04.2001 si nr.109036/ 15.01.2002;

            Tinand seama de prevederile art.38 alin.2 lit.”i” si art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, art.66-68 din Codul Muncii,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Incepand cu data de 22.02.2002 domnul Gridan Ioan Florian se elibereaza din functia de Director al Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane, urmand a fi numit pe o functie corespunzatoare pregatirii profesionale.

            Art.2- Incepand cu data de 22.02.2002 pana la organizarea concursului in vederea ocuparii functiei de Director al Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane functia de Directir va fi indeplinita de domnul Radu Dumitru.

            Art.3- Incepand cu data prezentei, Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti  nr.39/14.02.2002 art.4 se abroga.

           

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Gheorghita Diaconu                              Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 22.02.2002

Nr.49