Hotărârea nr. 48/2002

HOTARAREnr. 48 din 2002-02-19 HOTARIRE 48 din 19/02/2002 PRIVIND VALIDAREA UNOR MANDATE DE CONSILIERI AI C.G.M.B.
HOT. 48 19/02/2002
HOTARIRE 48 din 19/02/2002

HOTARIRE     48 din 19/02/2002

PRIVIND VALIDAREA UNOR MANDATE DE CONSILIERI AI C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind validarea unor mandate de consilieri

ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere adresele Partidului Social Democrat - Organizatia Municipiului Bucuresti nr. 54, nr. 55 si nr. 56 din 16.02.2002, prin care se propune validarea domnilor Cretu Valeriu, Petu Gheorghe si Bidilean Vidu;

          Vazand procesul - verbal al Comisiei de Validare din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.77 alin.(2) din Legea nr.70/1991, republicata, privind alegerile publice locale;

          In conformitate cu prevederile art.32 alin.(5) si ale art.34 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic- Se valideaza mandatele de consilieri ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti ai domnilor Cretu Valeriu, Petu Gheorghe si Bidilean Vidu.

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                 Gheorghita Diaconu                              Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 19.02.2002

Nr.48