Hotărârea nr. 47/2002

HOTARAREnr. 47 din 2002-02-19 HOTARIRE 47 din 19/02/2002 PRIVIND VACANTAREA A CINCI LOCURI DE CONSILIERI AI C.G.M.B.
HOT. 47 19/02/2002
HOTARIRE 47 din 19/02/2002

HOTARIRE     47 din 19/02/2002

PRIVIND VACANTAREA A CINCI LOCURI DE CONSILIERI AI C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind vacantarea a cinci locuri de consilieri

ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere cererile scrise, prin care se solicita renuntarea la calitatea de consilieri a domnilor: Busca Florian, Erbasu Mihail, Pepenica Ionel, Popescu Corneliu si Toma Gabriel;

          Vazand procesul - verbal al Comisiei de Validare din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin care se propune adoptarea unei hotarari prin care se ia act de incetarea unor mandate de consilieri;

          In temeiul prevederilor art.60 alin.(1) si ale art.32 alin.(5) din Legea nr.215/2001,

 

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic- Se ia act de vacantarea a cinci posturi de consilieri, ca urmare a demisiei domnilor Busca Florian, Erbasu Mihail, Pepenica Ionel, Popescu Corneliu si Toma Gabriel.

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                 Gheorghita Diaconu                              Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 19.02.2002

Nr.47