Hotărârea nr. 46/2002

HOTARAREnr. 46 din 2002-02-14 HOTARIRE 46 din 14/02/2002 PRIVIND STABILIREA TAXEI PENTRU INCREDINTAREA CAINILOR REVENDICATI SAU CERUTI SPRE ADOPTIE
HOT. 46 14/02/2002
HOTARIRE 46 din 14/02/2002

HOTARIRE     46 din 14/02/2002

PRIVIND STABILIREA TAXEI PENTRU INCREDINTAREA CAINILOR REVENDICATI SAU CERUTI SPRE ADOPTIE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H OTARARE

privind stabilirea taxei pentru incredintarea cainilor revendicati sau ceruti spre adoptie

 

         

Avand in vedere expunerea de motive;

In baza Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 art.38 lit.”d”;

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan art.8, alin.(2),

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1: Incepand cu data prezentei Hotarari se stabilesc pe intregul teritoriu al municipiului Bucuresti, taxe pentru incredintarea cainilor revendicati sau ceruti spre adoptie la valoarea de 300.000 lei, pentru fiecare caine.

Art.2: Pentru pensionari, someri, persoane handicapate cat si pentru O.N.G-uri avand ca obiect de activitate protectia animalelor, taxa se reduce cu 50%.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                        SECRETAR GENERAL

                                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Gheorghita Diaconu                                 Drd.Anton Petrisor Parlagi

                                                                  

 

 

 

Bucuresti, 14.02.2002

Nr.46

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, Anton Petrisor Parlagi in calitate de Secretar al Municipiului Bucuresti, refuz sa semnez hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr 39, 45 si 46/2002 si imi exprim conform art.49 din Legea nr.215/2001 urmatoarea:

 

OPINIE MOTIVATA

 

1)     Hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.39, 45 si 46 nu sunt insotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate (cerut de art.45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale).

2)     Hotararea nr.45/2002 incalca prevederile art.6(2) din Legea nr.215/2001 care stipuleaza expres ca intre consiliul local si primar nu exista raporturi de subordonare. Ca atare Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu poate impune primarului sa faca/ sau sa nu faca un anumit act juridic.

3)     In preambulul Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.46/2002 se mentioneaza ca temei legal U.O.G. nr. 155/2001 referitoare la programul de gestionare a cainilor fara stapan. In fapt si in drept OUG nr. 155/2001 nu prevede instituirea unei taxe pentru incredintarea cainilor revendicati. In anexa 4 din OUG nr. 155/2001 se face referire la o taxa care reprezinta cheltuieli medicale si de intretinere a cainilor care, logic si legic se poate determina numai “post factum”.

 

 

SECRETAR GENERAL

                   al Municipiului Bucuresti

                  Drd. Anton Petrisor Parlagi